Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Twierdza Toruń jak nowa
następny
Zaprojektuj i zbuduj lubelski magistrat

reklama

Kto dokończy obwodnicę Marek?

Opr./edited TC 12 sierpnia 2019
Kto dokończy obwodnicę Marek?
Zakończenie budowy obwodnicy Marek przewidywane jest na wiosnę 2021 roku
POLSKA Otwarto oferty w przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem). Najniższą ofertę (nieco ponad 166 mln zł) złożył Strabag, natomiast najwyższą (prawie 282,9 mln zł) – Intercor. Budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na tę inwestycję wynosił niecałe 139,4 mln zł.
Zadaniem wykonawcy będzie m.in. dokończenie węzłów Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), Marki (zjazd z obwodnicy) i Zielonka (drogi dojazdowe), wykonanie pasów technologicznych wzdłuż trasy S8, chodników, ścieżek rowerowych i Obwodu Utrzymania Drogi, a także wykonanie terenów zielonych, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne. Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Inwestor zakłada, że umowa z wykonawcą (w przypadku braku odwołań oraz przy zapewnieniu finansowania) zostanie podpisana w listopadzie, a wykonawca na realizację zadania będzie miał 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresu zimowego) z możliwością jego skrócenia w ramach kryterium pozacenowego o maksimum dwa miesiące. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2021 roku.
W listopadzie 2014 roku GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania z konsorcjum Salini Polska, wartość umowy stanowiła około 70 proc. kosztorysu zamawiającego. Jednak maju 2018 roku GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą, po czym wykonano inwentaryzację terenu i przygotowano dokumentację do przetargu na wykonawcę, który dokończy projekt. We wrześniu 2018 roku ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski, więc postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłoszono przetarg, na który wpłynęły dwie oferty, z których ta z niższą ceną o około 70 proc. przekraczała kosztorys inwestorski, w związku z czym w listopadzie postępowanie zostało unieważnione. GDDKiA zapewnia, że dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in wzrost cen materiałów czy wykonanie robót poprawkowych, wystąpiono także o przyznanie dodatkowych środków finansowych, a pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.