Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Supersam cieszy się frekwencją
następny
Białołęcka Ostródzka w ofercie

reklama

Kto policzy Baranów

Opr./edited TC 14 sierpnia 2019
Kto policzy Baranów
Obszar inwentaryzacji przyrodniczych może objąć do 220 tys. ha
POLSKA Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła pierwszy przetarg kolejowy – na inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych prowadzących do nowego lotniska i Warszawy. Umowa zostanie podpisana jesienią. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł.
Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Wyniki badań terenowych muszą zostać wykonane w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę. W wyniku trwającego postępowania spółka CPK planuje wybrać sześciu wykonawców, z którymi tej jesieni zawrze umowy ramowe na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą następnie brały udział w organizowanych przez spółkę zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena.

W pierwszej kolejności inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie linia dużych prędkości na trasie: Warszawa – CPK – Łódź. Później inwentaryzacja będzie wykonywana w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych (w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków). – Inwentaryzacje przyrodnicze to pierwszy przetarg kolejowy realizowany przez spółkę. Naszym celem w ramach tzw. etapu zero, który powinien być gotowy przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność, jest wybudowanie 140 km nowych linii, głównie trasy Warszawa – CPK – Łódź. Docelowo zakładamy budowę 1,6 tys. km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy – zapowiada Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

Spółka CPK szacuje łączny maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych do objęcia umową na 220 tys. ha. Powierzchnia badań w ramach jednego zamówienia cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. Zadania mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Podczas pierwszego etapu badań wykonawcy przeprowadzą prace studialne, a następnie badania terenowe, których wyniki przedstawią w ekspertyzie przyrodniczej. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej będą stanowić załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko, który wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie przedłożony odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Kolejnym elementem w ramach przygotowań do inwestycji będzie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie pozwolenia na budowę.
Każda z 10 kolejowych "szprych" prowadzących do CPK składać się ma z nowych odcinków sieci, które wybuduje spółka CPK, oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury, które znajdują w gestii PKP PLK. 29 kwietnia tego roku rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. W lipcu spółka CPK została dofinansowana kwotą 300 mln zł, co jest efektem objęcia nowych udziałów przez Skarb Państwa. Według raportu PwC z kwietnia, polski rynek lotniczy ma jeden z największych potencjałów wzrostu w całej Europie, a budowa hubu pod Warszawą jest uzasadniona m.in. prognozami ruchu i zakładaną stopą zwrotu. Z kolei według opracowania Baker McKenzie i Polityki Insight z maja, powstanie CPK może przynieść Polsce od 4 do 7 proc. wzrostu PKB.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.