Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Konsolidacje siłą napędową
następny
Mzuri CFI świętuje

reklama

Dostępność Plus z podpisem prezydenta

Eurobuild CEE 20 sierpnia 2019
POLSKA W urzędach zniknąć mają bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności – to główne zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą podpisał prezydent RP.
– Jeśli chodzi o równość szans i dostęp do instytucji publicznych, nie godzimy się na podział na „sprawnych” i „niepełnosprawnych”. Każdy ma prawo do równego traktowania, dlatego podmioty publiczne będą miały obowiązek dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Nasza ustawa daje też narzędzia, które w tym pomogą – mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Celem ustawy jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych – urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów.

Aby to osiągnąć, w ustawie zapisano kilka rozwiązań, między innymi:
– zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (na przykład brak barier architektonicznych, właściwe oznakowanie, dostępne strony internetowe),
– Fundusz Dostępności, którego środki mają być przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi montaż wind w budynkach wielorodzinnych),
– umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności, skutkiem będzie mogło być nałożenie grzywny na instytucję publiczną,
– koordynację inicjatyw prodostępnościowych – ze strony rządu koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, którego ma wspierać Rada Dostępności wzorowana na amerykańskiej Access Board,
– szansę zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, wyjątkiem są przepisy odnoszące się do certyfikacji dostępności, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do przepisów o dostępności. – Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – zapowiada Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.