Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Vendo Park w Pułtusku wystartował
następny
Duża i prężna spółdzielnia hotelowa

reklama

Na Wschodzie zmiany

Opr./edited AKL 22 sierpnia 2019
Na Wschodzie zmiany
Inwestycje przy drogach S8 i S17

POLSKA W ciągu ostatnich dwóch lat całkowity zasób nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce powiększył się o ponad 40 proc. Dynamiczne tempo rozwoju utrzymało się również w rekordowym, pierwszym półroczu 2019 roku. Rynek nie zwalnia i stale się rozwija, co świetnie uwidacznia liczba komercyjnych inwestycji magazynowych w regionach Polski Wschodniej – mówią eksperci z BNP Paribas Real Estate.

Do rozwoju inwestycji magazynowych w regionach Polski Wschodniej zdecydowanie przyczyniła się koncepcja szlaku „Via Carpatia”, czyli budowana etapami, europejska trasa relacji „północ-południe”, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Na całej długości trasa ma mieć parametry drogi ekspresowej lub autostrady. Drogi zaplanowane na terenach Polski Wschodniej są kluczowe dla całego szlaku. Biegnąc wzdłuż wschodniej granicy kraju, trasa przecinać ma obszary województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W efekcie połączy główne ośrodki wojewódzkie na wschodzie, czyli Białystok, Lublin i Rzeszów.

– Trasa znacząco zwiększy potencjał rozwoju sektora magazynowego i logistycznego na tym obszarze, poprawiając komunikację ze stolicą. Przykładem jest budowa kolejnego etapu Panattoni Park Lublin. Planowana jest również nowa inwestycja MLP Lublin II. Warto również wspomnieć o realizowanej trasie S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. Jej otwarcie planowane jest na lata 2021-2022. Ukończenie wszystkich elementów szlaku zapewni niezwykle efektywne połączenia drogowe, łączące regiony Polski Wschodniej z resztą kraju, Europy oraz świata – podają eksperci BNP Paribas Real Estate

Biorąc pod uwagę powyższe, nie należy dziwić się znaczącym zmianom, obserwowanym na rynku magazynowo-logistycznym tego regionu (w szczególności w rejonie Rzeszowa czy Lublina). W 2018 roku deweloperzy ukończyli budowę dwóch wielkoskalowych projektów w tym regionie. Jednym z nich jest pierwszy nowoczesny obiekt magazynowy w Białymstoku – Panattoni Park Białystok (40,6 tys. mkw.). Projekt ten jest bezpośrednim następstwem ukończenia trasy ekspresowej S8 na odcinku Warszawa-Białystok. Drugi projekt to kolejny etap Panattoni Park Lublin (34,6 tys. mkw.). Dostarczenie tak wielu zasobów nowej podaży na rynek o relatywnie małej skali spowodowało wysoki wzrost wskaźnika pustostanów w tym regionie (8,1 proc. na koniec 2018 roku). Jednak w trakcie pierwszego półrocza tego roku znaczna ilość niewynajętej powierzchni została zabsorbowana, zmniejszając wskaźnik do 1,9 proc. Tereny Polski Wschodniej są dogodne inwestycyjnie nie tylko dla dużych deweloperów, ale i mniejszych inwestorów, czego świetnym przykładem jest magazyn MKR Invest w Siedlcach, przy planowanym węźle autostrady A2.

Oprócz wpływu dynamicznie rozwijającej się infrastruktury, eksperci BNP Paribas Real Estate zwracają uwagę na dostępność siły roboczej w regionach. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku stopy bezrobocia w województwach Polski Wschodniej wyniosły: woj. lubelskie – 7,3 proc., woj. podkarpackie – 7,9 proc., woj. podlaskie – 7 proc. Najwyższy wskaźnik osób bez zatrudnienia w kraju jest w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 8,8 proc. Wskazuje to na duży potencjał znacznie dostępniejszej i tańszej siły roboczej w regionach Polski Wschodniej. Inwestycje magazynowo-logistyczne mogą stać się na tym obszarze kluczowym czynnikiem redukcji stopy bezrobocia, generując nowe miejsca pracy. Dla porównania, w zagłębiach magazynowych, czyli na rynkach śląskim, łódzkim lub podwarszawskim, stopa bezrobocia waha się od 4 proc. do maksymalnie 6 proc. Obserwując rynek można zatem wysnuć wniosek, że dostępność siły roboczej, zaraz po dogodnej infrastrukturze drogowej, jest podstawowym kryterium decydowania o kolejnych inwestycjach.

Kolejnym czynnikiem, wpływającym na dynamiczny rozwój inwestycji magazynowych w regionach Polski Wschodniej, jest rozporządzenie wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, które weszło w życie 5 września poprzedniego roku, znana przez hasło „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”. Według nowych przepisów, inwestorzy na terenie całego kraju mogą liczyć na m.in. na zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w różnej wysokości – od 15 do nawet 50 proc. Wysokość ulgi zależna jest od regionu inwestycji, kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w dwuletnim rozliczeniu. Nowelizacja umożliwia również uzyskanie gruntu inwestycyjnego od rządu, zwolnienie z podatku od nieruchomości, pozyskanie dotacji od urzędów pracy oraz wsparcia ze środków unijnych. Suma pomocy publicznej może wynieść aż do 70 proc. wartości nakładów inwestycyjnych. Warto wspomnieć, iż w zaledwie cztery miesiące po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego, na terenie całego kraju zgłoszonych zostało blisko 350 nowych inwestycji, czyli tyle, ile w ciągu całego roku przed nowelizacją.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.