Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Nie będzie zagęszczania na Targówku
następny
Rossmann zostaje w Tarnovii

reklama

Mniej domów, więcej domków

Eurobuild CEE 26 sierpnia 2019
POLSKA W pierwszym półroczu 2019 roku wydano ogółem 95 538 pozwoleń na budowę dla 112 512 obiektów budowlanych. To więcej niż w pierwszych półroczach dwu wcześniejszych lat – wzrost wynosi 2,9 proc. w stosunku do roku 2018 r. i 6,2 proc. wobec roku 2017 – podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
W pierwszej połowie bieżącego roku wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych. W tej kategorii wydano 48 730 pozwoleń. Jest to więcej o 5,3 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku (46 258 pozwoleń) i o 13 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku (43 114 pozwoleń). Natomiast w stosunku do obu wcześniejszych badanych okresów spadła liczba pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych (odpowiednio o 5,8 proc. i o 11,5 proc.). Jednak sumaryczna liczba pozwoleń wydanych na budowę obiektów mieszkalnych jest wyższa od liczby pozwoleń w tej kategorii wydanych w obu badanych okresach lat poprzedzających, odpowiednio o 4,7 proc. i o 11,6 proc.. Ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) wydano 51 166 pozwoleń. Stanowi to 53,6 proc. ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę.
W pierwszej połowie tego roku do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęły także 10 572 zgłoszenia budowy dla 11 042 obiektów. W tej liczbie jest 948 budynków jednorodzinnych, a także są 9 834 obiekty sieci oraz 260 budynków stacji transformatorowych.
Spadła liczba zezwoleń wydawanych na realizację obiektów drogowych i przeciwpowodziowych. W minionym półroczu wydano 697 zezwoleń na 1 370 obiektów drogowych. Jest to mniej o 14,1 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku i o 3,7 proc. do pierwszej połowy 2017 roku. Z kolei na budowle przeciwpowodziowe wydano 5 zezwoleń dla 37 obiektów. W porównaniu do obu wcześniejszych lat jest to spadek wydawanych zezwoleń, odpowiednio o 37,5 i o 72,2 proc.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku przekazano do użytkowania 87 624 obiekty budowlane. Jest to wzrost o 8,8 proc. do pierwszego półrocza 2018 roku i o 15,1 proc. do pierwszego półrocza 2017 roku. Wśród oddanych obiektów prawie połowę (47,7 proc.) stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 41 760. Jest to więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (40 450) o 3,2 proc. oraz o 5,8 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2017 roku (39 470).
Wyższa niż w obu poprzednich badanych półroczach jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie tego roku oddano takich obiektów 2 313. W pierwszej połowie ubiegłego roku było to 2 128 obiektów, a w pierwszym półroczu 2017 roku – 2 048. Kolejny rok odnotowujemy też znaczący wzrost w kategorii rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, których w minionym półroczu oddano do użytkowania 17 770. W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku (14 162 obiekty) jest to więcej o 25,5 proc. i o 48,3 proc. więcej niż w woku 2017 (11 986).
W pierwszym półroczu bieżącego roku zalegalizowano 204 obiekty budowlane. Natomiast w analogicznym okresie 2018 roku zalegalizowano 116 obiektów (wzrost o 75,9 proc.), a w 2017 r. – 144 (wzrost o 41,7 proc.). Wśród zalegalizowanych obiektów były m.in. 54 budynki jednorodzinne i 6 budynków wielorodzinnych. Organy nadzoru budowlanego wydały też 2 022 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych. Jest to więcej o 3 proc. w stosunku do badanego okresu 2018 roku i mniej o 7,4 proc. do roku 2017. 857 nakazów (42,4 proc. ogólnej liczby nakazów) wydano z art. 48 prawa budowlanego, tj. z tytułu samowolnej realizacji obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem lub pomimo sprzeciwu organu. Jest to więcej o 4,6 proc. niż w porównywanym okresie poprzedniego roku i mniej o 26,1 proc. niż w pierwszym półroczu 2017 roku. A 608 nakazów (30,1 proc.) wydano z art. 67 prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych, mniej o 2,6 proc. i 9,3 proc. w stosunku do obu badanych okresów lat wcześniejszych. W badanym półroczu 2019 roku wykonano też w Polsce 1 151 nakazów rozbiórki obiektów i wszczęto 413 postępowań egzekucyjnych związanych z niewykonywaniem przez zobowiązanych nakazów rozbiórki.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

Łódź REdiscover
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.