Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Nie będzie zagęszczania na Targówku
następny
Rossmann zostaje w Tarnovii

reklama

Mniej domów, więcej domków

Eurobuild CEE 26 sierpnia 2019
POLSKA W pierwszym półroczu 2019 roku wydano ogółem 95 538 pozwoleń na budowę dla 112 512 obiektów budowlanych. To więcej niż w pierwszych półroczach dwu wcześniejszych lat – wzrost wynosi 2,9 proc. w stosunku do roku 2018 r. i 6,2 proc. wobec roku 2017 – podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
W pierwszej połowie bieżącego roku wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych. W tej kategorii wydano 48 730 pozwoleń. Jest to więcej o 5,3 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku (46 258 pozwoleń) i o 13 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku (43 114 pozwoleń). Natomiast w stosunku do obu wcześniejszych badanych okresów spadła liczba pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych (odpowiednio o 5,8 proc. i o 11,5 proc.). Jednak sumaryczna liczba pozwoleń wydanych na budowę obiektów mieszkalnych jest wyższa od liczby pozwoleń w tej kategorii wydanych w obu badanych okresach lat poprzedzających, odpowiednio o 4,7 proc. i o 11,6 proc.. Ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) wydano 51 166 pozwoleń. Stanowi to 53,6 proc. ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę.
W pierwszej połowie tego roku do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęły także 10 572 zgłoszenia budowy dla 11 042 obiektów. W tej liczbie jest 948 budynków jednorodzinnych, a także są 9 834 obiekty sieci oraz 260 budynków stacji transformatorowych.
Spadła liczba zezwoleń wydawanych na realizację obiektów drogowych i przeciwpowodziowych. W minionym półroczu wydano 697 zezwoleń na 1 370 obiektów drogowych. Jest to mniej o 14,1 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2018 roku i o 3,7 proc. do pierwszej połowy 2017 roku. Z kolei na budowle przeciwpowodziowe wydano 5 zezwoleń dla 37 obiektów. W porównaniu do obu wcześniejszych lat jest to spadek wydawanych zezwoleń, odpowiednio o 37,5 i o 72,2 proc.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku przekazano do użytkowania 87 624 obiekty budowlane. Jest to wzrost o 8,8 proc. do pierwszego półrocza 2018 roku i o 15,1 proc. do pierwszego półrocza 2017 roku. Wśród oddanych obiektów prawie połowę (47,7 proc.) stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 41 760. Jest to więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (40 450) o 3,2 proc. oraz o 5,8 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2017 roku (39 470).
Wyższa niż w obu poprzednich badanych półroczach jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie tego roku oddano takich obiektów 2 313. W pierwszej połowie ubiegłego roku było to 2 128 obiektów, a w pierwszym półroczu 2017 roku – 2 048. Kolejny rok odnotowujemy też znaczący wzrost w kategorii rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, których w minionym półroczu oddano do użytkowania 17 770. W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku (14 162 obiekty) jest to więcej o 25,5 proc. i o 48,3 proc. więcej niż w woku 2017 (11 986).
W pierwszym półroczu bieżącego roku zalegalizowano 204 obiekty budowlane. Natomiast w analogicznym okresie 2018 roku zalegalizowano 116 obiektów (wzrost o 75,9 proc.), a w 2017 r. – 144 (wzrost o 41,7 proc.). Wśród zalegalizowanych obiektów były m.in. 54 budynki jednorodzinne i 6 budynków wielorodzinnych. Organy nadzoru budowlanego wydały też 2 022 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych. Jest to więcej o 3 proc. w stosunku do badanego okresu 2018 roku i mniej o 7,4 proc. do roku 2017. 857 nakazów (42,4 proc. ogólnej liczby nakazów) wydano z art. 48 prawa budowlanego, tj. z tytułu samowolnej realizacji obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem lub pomimo sprzeciwu organu. Jest to więcej o 4,6 proc. niż w porównywanym okresie poprzedniego roku i mniej o 26,1 proc. niż w pierwszym półroczu 2017 roku. A 608 nakazów (30,1 proc.) wydano z art. 67 prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów budowlanych, mniej o 2,6 proc. i 9,3 proc. w stosunku do obu badanych okresów lat wcześniejszych. W badanym półroczu 2019 roku wykonano też w Polsce 1 151 nakazów rozbiórki obiektów i wszczęto 413 postępowań egzekucyjnych związanych z niewykonywaniem przez zobowiązanych nakazów rozbiórki.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.