Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Przyspieszenie na S7
następny
LPP inwestuje i zarabia

reklama

Echo podzieli się zyskami

Opr./edited AZ 12 września 2019
POLSKA Echo Investment wypłaci warunkowo 0,5 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 rok – podała spółka.
Firma podjęła uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 206,35 mln zł. Kwota zaliczki nie przekroczy połowy zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 roku i obejmującym okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki dywidendowej na dzień uchwały wynosi 412 690 582. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 21 października 2019 roku. Uprawnieni do niej będą akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 14 października 2019 roku czyli na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem: uzyskania zgody rady nadzorczej oraz zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku, w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto spółki. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły w 2018 roku 713 mln zł.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.