Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Rekordy w magazynach
następny
Wielkie domykanie ekspresówek

reklama

Dostępny dom, urząd i szkoła

Eurobuild CEE 04 października 2019
POLSKA Ruszyły kolejne działania w rządowym programie Dostępność Plus – powołano do życia Fundusz Dostępności, który sfinansuje likwidację barier architektonicznych, zainicjowano także projekt „Dostępna Szkoła”.

Fundusz Dostępności to źródło finansowania usprawnień dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, z którego udzielane będą pożyczki na dostosowanie 900 budynków użyteczności publicznej i mieszkalnictwa. Fundusz będzie dysponował kwotą 42,8 mln zł znajdującą się w gestii Banku Gospodarstwa Krajowego, który rozdysponuje środki w postaci preferencyjnych, częściowo umarzalnych (do 40 proc.) pożyczek. Wnioski o dofinansowanie mogą składać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków komunalnych i użyteczności publicznej – bez wkładu własnego, opłat i prowizji.

Z kolei projekt „Dostępna szkoła” wesprze co najmniej 60 szkół podstawowych, a także wypracuje i przetestuje rozwiązanie systemowe, które przybiorą kształt pakietu „Model Dostępnej Szkoły”. Wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, a – dzięki wsparciu funduszy europejskich – zostaną w nich przeprowadzone inwestycje i zakupy, które poprawią dostępność architektoniczną budynków, środków transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Na program zostanie przeznaczonych 50 mln zł.

W ramach programu Dostępność Plus, programu inwestycyjnego dedykowanego dostępności przestrzeni publicznej, uruchomiono już 2/3 zaplanowanych działań i zaangażowano ponad 3,3 mld zł. Program zakłada m.in. likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół, czytelne strony internetowe oraz innowacje społeczne.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.