Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Fińska szkoła obrotu
następny
O Polonii, tym razem szczegółowo

reklama

Porozumienie o energetycznej współpracy

Eurobuild CEE 08 października 2019

POLSKA Warszawa i Innogy Stoen Operator podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji energetycznych na terenie miasta. Partnerzy planują również akcje edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Innogy Stoen Operator zostało podpisane pod koniec września. Dokument ma na celu usprawnienie realizacji inwestycji związanych z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznych na terenie Warszawy. Sygnatariusze zadeklarowali współpracę w zakresie wymiany informacji o planowanych i prowadzonych działaniach. Dotyczą one realizacji zarówno nowych inwestycji miejskich, jak również inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych Innogy Stoen Operator.

– Inwestycje, które są realizowane na terenie stolicy powinny przebiegać sprawnie tak, aby towarzyszące im utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla warszawiaków. Dlatego każdorazowo staramy się znaleźć optymalne warunki dla prowadzonych prac, również poprzez bezpośrednią współpracę ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w przedsięwzięcie – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Nad inicjatywami podejmowanymi w ramach współpracy Warszawy i firmy Innogy Stoen Operator kontrolę będzie sprawował Komitet Sterujący. Jego członkowie będą powołani przez obie strony porozumienia. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy będzie odpowiedzialne za koordynację zadań w obrębie poszczególnych dzielnic oraz jednostek miejskich biorących udział w pracach zespołów projektowych.

– Inteligentne miasta to nie tylko innowacje technologiczne. To także efektywna współpraca partnerów zaangażowanych na rzecz nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Podpisanie porozumienia to krok w stronę stworzenia przyjaznych warunków dla miejskich inwestycji. Przełoży się na przyspieszenie terminów, a w dalszej perspektywie na zadowolenie mieszkańców – zaznacza Robert Stelmaszczyk, prezes zarządu Innogy Stoen Operator.

Porozumienie przewiduje także współpracę w zakresie działań edukacyjnych. Mają one zwiększać świadomość warszawiaków na temat korzyści płynących z wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju sektora elektromobilności i rozwiązań z obszaru smart city.

Podpisane porozumienie jest wynikiem listu intencyjnego i prac przedstawicieli obu stron, zapoczątkowanych podczas majowej konferencji „Wspólne cele dla Warszawy”.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.