Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Bio Family z trzecim sklepem w Poznaniu
następny
Blue City dla dzieci

reklama

Domy seniora na celowniku inwestorów

Opr./edited AZ 17 października 2019
Domy seniora na celowniku inwestorów
– Polska będzie coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla międzynarodowych inwestorów – przewiduje Kamil Kowa, członek zarządu Savills w Polsce

POLSKA Od początku tego roku liczba transakcji inwestycyjnych w sektorze domów seniora w Europie wyniosła ponad 700 mln euro. To jak dotąd rekordowa liczba w tym segmencie rynku – wynika z danych firmy Savills.

Do tego wyniku przyczyniły się dwie duże transakcje sfinalizowane w Wielkiej Brytanii: zakup typu forward purchase obiektu Royal Warwick Square w Londynie przez Riverstone Living oraz inwestycji obejmującej cztery wioski senioralne zrealizowanej przez grupę Audley, która połączyła siły z OctopusInvestments i SchroderExempt PUT. W Europie, poza Wielką Brytanią sektor domów senioralnych nadal znajduje się w początkowym etapie rozwoju. Z tego względu na rynkach dominuje kapitał krajowy, a wartość transakcji inwestycyjnych z udziałem kapitału zagranicznego w ostatnich pięciu latach nie przekraczała średnio 30 proc. łącznej liczby transakcji, w porównaniu z 40 proc. nieruchomości wielorodzinnych i 62 proc. inwestycji w sektorze domów studenckich.

Zdaniem firmy Savills polski rynek w tym segmencie dopiero się rozwija, ale przejawia już duży potencjał. Jak dotąd nie przyciągnął on jeszcze wielu inwestorów instytucjonalnych. Liderem tego rynku jest francuski operator Orpea, który po przejęciu firmy Medi-System w 2016 roku i kolejnych akwizycjach dysponuje obecnie około 1,1 tys. miejsc w domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych i realizuje kolejne 1,6 tys. takich miejsc. – Barierą rozwoju rynku domów seniora w Polsce wydaje się relatywnie niska na tle Europy siła nabywcza seniorów, co uzależnia system od kontraktów z NFZ. Jednocześnie polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie, a oszczędności polskich emerytów będą rosły wraz z rozwojem gospodarczym, co sprawia, że Polska będzie coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla międzynarodowych inwestorów – prognozuje Kamil Kowa, członek zarządu firmy Savills w Polsce i dyrektor działu Corporate Finance &Valuation.

Według danych Savillsa, najaktywniejsi w tym sektorze są gracze z USA, którzy weszli już na rynek domów studenckich i nieruchomości wielorodzinnych, a teraz zaczynają dostrzegać potencjał domów seniora. – Aby efektywnie funkcjonować w tym sektorze, niezbędna jest gruntowna znajomość przepisów oraz zrozumienie modeli kulturowych opieki nad osobami starszymi ze względu na ich duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach europejskich. Czynniki demograficzne wpływające na ten sektor nie pozostawiają jednak złudzeń. Wskutek starzenia się społeczeństw w wielu krajach Europy występuje konieczność zapewnienia różnego rodzaju specjalistycznych obiektów mieszkalnych, a to oznacza możliwości realizacji inwestycji prywatnych wychodzących naprzeciw potrzebom w tym zakresie – uważa Lydia Brissy, dyrektor, dział badań rynków europejskich w Savillsie.

Z rankingu Savills Senior Housing Opportunity Index wynika, że duże możliwości inwestycyjne w tym segmencie rynku oferują kraje takie jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska, które mogą w przyszłości odnotować duże zainteresowanie domami seniora ze strony funduszy. Powodem tego są aktualne trendy demograficzne, dojrzałość rynków mieszkaniowych i rosnący poziom zamożności osób starszych.

Pierwsze miejsce w rankingu firmy Savills zajęły Niemcy, które mają najliczniejszą populację osób w wieku 70-79 lat (około 7,8 mln) oraz jeden z najwyższych wskaźników oszczędności. Drugie miejsce zajęła Francja, gdzie seniorzy są stosunkowo zamożni, dysponują sporymi oszczędnościami oraz przeznaczają mniejszą część przychodów na koszty mieszkaniowe niż obywatele wielu innych krajów europejskich. Wielka Brytania została sklasyfikowana na trzeciej pozycji. Brytyjski rynek nieruchomości charakteryzuje się największą płynnością, o czym świadczy szybsze tempo sprzedaży aktywów niż w Europie kontynentalnej, a bardzo rozwinięty sektor mieszkaniowy nie jest obciążony nadmiernymi regulacjami w porównaniu z innymi krajami Europy. Na czwartym miejscu są Włochy, które mają najwyższy odsetek osób starszych w stosunku do ogółu populacji, a na piątym znalazła się Polska. Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw, a dodatkowo ze względu niski wskaźnik liczby mieszkań na jednego mieszkańca Polska jest perspektywicznym rynkiem dla sektora domów seniora. – Sektor domów seniora w Europie ma silne podstawy i będzie z pewnością rozwijał się w następnej dekadzie i kolejnych latach – prognozuje Lydia Brissy.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.