Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Panova w Zielonej Górze skredytowana
następny
Polska na podium

reklama

Łatwiej, szybciej i podobno bezpieczniej

Eurobuild CEE 06 listopada 2019
POLSKA Rząd przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym zaproponowanych przez ministerstwo inwestycji i rozwoju – zniknie m.in. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku małych automatów (jak bankomaty czy paczkomaty), łatwiej będzie także zalegalizować starą samowolę budowlaną, a do wniosku o pozwolenie na budowę potrzebne będzie mniej dokumentów.
Pierwsza ze zmian dotyczy starych, co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych – łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Łatwiejsze ma stać się także składanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz jej zgłoszenie – do wniosku inwestor będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego, ponadto liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku zmniejszy się z czterech do trzech. Projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Natomiast tzw. małe automaty (biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub służące do wykonywania innego rodzaju usług) o wysokości do trzech metrów zostaną wprost zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę uzyskają między innymi instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz przydomowych tarasów naziemnych, a także urządzenia melioracji wodnej. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Nowe rozwiązania sprawią, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy na escape room – w takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. W ustawie pojawią się także konkretne terminy obowiązujące przedsiębiorstwa komunalne, a związane z przedłużającymi się podłączeniami mediów – przekroczenie tych terminów spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.