Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Panova w Zielonej Górze skredytowana
następny
Polska na podium

reklama

Łatwiej, szybciej i podobno bezpieczniej

Eurobuild CEE 06 listopada 2019
POLSKA Rząd przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym zaproponowanych przez ministerstwo inwestycji i rozwoju – zniknie m.in. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku małych automatów (jak bankomaty czy paczkomaty), łatwiej będzie także zalegalizować starą samowolę budowlaną, a do wniosku o pozwolenie na budowę potrzebne będzie mniej dokumentów.
Pierwsza ze zmian dotyczy starych, co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych – łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Łatwiejsze ma stać się także składanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz jej zgłoszenie – do wniosku inwestor będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego, ponadto liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku zmniejszy się z czterech do trzech. Projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Natomiast tzw. małe automaty (biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub służące do wykonywania innego rodzaju usług) o wysokości do trzech metrów zostaną wprost zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę uzyskają między innymi instalacje gazowe wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku oraz przydomowych tarasów naziemnych, a także urządzenia melioracji wodnej. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany. Nowe rozwiązania sprawią, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.

Kwestie bezpieczeństwa użytkowania wzmocnione będą również w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy na escape room – w takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. W ustawie pojawią się także konkretne terminy obowiązujące przedsiębiorstwa komunalne, a związane z przedłużającymi się podłączeniami mediów – przekroczenie tych terminów spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.