Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Tower Investments sprzedaje grunt
następny
Pożyczyli 25 mln zł na Romę

reklama

Nowoczesne centrum kultury w zabytku

Opr./edited AZ 06 grudnia 2019
Nowoczesne centrum kultury w zabytku
Projektantom zależało także na wyeksponowaniu walorów historycznych i estetycznych zabytkowego Pałacu Lubomirskich

POLSKA Projekt WXCA i Ralph Appelbaum Associates (RAA) zajął pierwsze miejsce w konkursie na siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie organizowanym przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Zarząd Główny SARP.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem arch. Bolesława Stelmacha docenił pracę m.in. za racjonalne podejście do zabytku i wykorzystanie go jako eksponatu. – Najistotniejszymi dla nas filarami tworzenia projektu architektonicznego i wystawienniczego były wspólna historia, odkrywanie i współtworzenie – opowiada Michał Czerwiński z WXCA. Projektantom zależało także na wyeksponowaniu walorów historycznych i estetycznych zabytkowego Pałacu Lubomirskich oraz wprowadzeniu infrastruktury technicznej, umożliwiającej stworzenie atrakcyjnego programu kulturalnego i rekreacyjnego nowoczesnego muzeum animującego życie placu. Istotnym aspektem w koncepcji jest zachowanie i odtworzenie wartościowych historycznie i architektonicznie elementów budowli i otoczenia. Muzeum ma być dostępne dla wszystkich.

– Chcemy przywrócić oryginalną formę zabytkowego obiektu i odtworzyć stolarkę, kolorystykę, detal na podstawie materiałów archiwalnych oraz analogii – mówi Michał Sokołowski z WXCA. Zgodnie z koncepcją WXCA i RAA rekonstrukcja, przebudowa oraz rozbudowa podziemia zabytku utworzyła elastyczny układ przestrzenny dla funkcjonowania w historycznej tkance Lublina nowoczesnego, zintegrowanego muzeum – centrum kultury. – Zależało nam na stworzeniu atrakcyjnego, wielowarstwowego doświadczenia historii Kresów. W tym celu wprowadziliśmy bogaty i różnorodny program kulturalny, edukacyjny i rekreacyjny do zabytkowego obiektu Pałacu Lubomirskich i jego bezpośredniego otoczenia z wystawą główną jako sercem – dodaje Katarzyna Dudek z WXCA. Jest nim tzw. Matecznik – usytuowany w centralnym, reprezentacyjnym wnętrzu dawnej auli. To początek ekspozycji i i miejsce refleksji dla zwiedzających. – Zaproponowana w tej przestrzeni multimedialna projekcja przedstawi zwiedzającym zmieniające się granice ziem wschodnich wraz z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi do współczesności. Będzie również zawierać informacje statystyczne dotyczące mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących teren ziem wschodnich na przestrzeni wieków – zdradza Katarzyna Kozera, creative media designer z RAA.

Koncepcja wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie przedstawia ziemie wschodnie jako przestrzeń podlegającą dynamicznym zmianom – ze stale zmieniającymi się granicami, lecz także jako miejsce szeroko pojętych spotkań kulturowych, koegzystencji ludzi o różnym pochodzeniu społecznym, etnicznym i narodowym i jednocześnie wizerunku tych ziem jako ostoi, matecznika polskości. – Ekspozycja ma pobudzić do dialogu na temat tożsamości i pamięci zbiorowej, dzięki czemu doświadczenie zwiedzających przeniesione zostanie poza wrota muzeum – dodaje Małgorzata Stolarska-Fronia interpretive planner z RAA. – Przyszłe muzeum będzie pełnić kluczową rolę w budowaniu wspólnej pamięci o ziemiach wschodnich i ich wielokulturowym dziedzictwie, budującej poczucie tożsamości. Wystawa skłoni publiczność do aktywnego zwiedzania oraz odkrywania kart historii, na których zostały zapisane losy indywidualnych osób – podsumowuje Tim Ventimiglia, creative director RAA.

Nad projektem konkursowym pracował zespół WXCA w składzie: arch. Szczepan Wroński, arch. Katarzyna Dudek, arch. Michał Czerwiński, arch. Michał Sokołowski. Zespół Ralph Appelbaum Associates pracujący nad projektem konkursowym: Tim Ventimiglia, creative director; Katarzyna Kozera, creative media designer; dr Małgorzata Stolarska-Fronia, interpretive planner; Sebastian Scheller, senior exhibition designer/project manager; Sara Omassi, senior exhibition designer; Agnieszka Barańska, exhibition designer; Anita Walter, exhibition designer; Irene Feria Prados, exhibition designer; Miriam Zanzinger, exhibition graphic designer.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.