Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Wood & Company kupuje Greenline
następny
Estrady życie po życiu

reklama

4Faces dla Intersportu

Opr./edited TC 23 grudnia 2019
4Faces dla Intersportu
Przejęty ma zostać m.in. sklep 4Faces w Galerii Katowickiej
POLSKA Intersport podpisał ze spółką OTCF list intencyjny dotyczący potencjalnego przejęcia przez Intersport sieci trzech sklepów prowadzonych pod szyldem 4Faces, zlokalizowanych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (Galeria Avenida).
Przedmiotem planowanej transakcji będzie przejęcie praw i zobowiązań z obowiązujących umów najmu lokali, w których prowadzone są sklepy oraz przejęcie środków trwałych i wybranych towarów znajdujących się w przejmowanych sklepach. Strony dopuszczają przejęcie dwóch spośród trzech wskazanych, jeżeli nie zostaną spełnione warunki przejęcia wszystkich sklepów. Strony wstępnie uzgodniły, że cena nabycia środków trwałych nie będzie niższa niż 2,7 mln zł i będzie uzależniona od warunków finansowych przejmowanych umów najmu, natomiast cena nabycia towarów nie będzie wyższa niż cena nabycia tych towarów przez OTCF z uwzględnieniem dyskonta uzależnionego od wiekowania towaru. Łączna wartość transakcji nie przekroczy 4,9 mln zł netto i będzie płatna w ratach do 30 marca 2021 roku.

Warunkiem realizacji transakcji jest m.in. uzyskanie zgody wynajmujących na zmianę najemcy i na prowadzenie w przejętych lokalizacjach działalności handlowej pod szyldem Intersport, a także pozytywny wynik badania due diligence, uzgodnienie dokumentacji transakcyjnej i uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych, a także objęcie przez OTCF akcji nowej emisji Intersport w zamian za wkład pieniężny nie niższy niż 5 mln zł. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym strony przewidują sfinalizowanie transakcji do 31 marca 2020 roku. Zarząd Intersport oczekuje, że w wyniku planowanej transakcji spółka w nowym roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 roku uzyska dodatkowy przychód w kwocie około 13 mln zł. Intersport zakłada, że przejmowane sklepy będą rentowne, co przyczyni się do poprawy wyniku finansowego.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.