Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Skanska na autostradzie
następny
Trzy hale w budowie

reklama

Park dla ludzi i zwierząt

Opr./edited TC 22 stycznia 2020
Park dla ludzi i zwierząt
W ramach rewitalizacji parku Bednarskiego powstanie m.in. scena plenerowa
POLSKA W ciągu najbliższych dwóch lat krakowski park Bednarskiego zostanie gruntownie zrewitalizowany. Na inwestycję władze Krakowa przeznaczyły 18 mln zł, w tym roku zostanie rozpisany przetarg na wykonanie robót budowlanych.
W ramach rewitalizacji przebudowane zostaną ścieżki parkowe (część zmieni nawierzchnię z asfaltowej na tłuczniową wapienną), ogrodzenie i schody terenowe. Park zyska nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury – ławki, kosze, leżaki parkowe, stoły piknikowe i stojaki rowerowe. Odbudowany zostanie Domek Ogrodnika, który zyska funkcję toalety publicznej, wybudowana zostanie także drewniana altana widokowa, a starą gloriettę czeka remont. Ponadto planowane jest przeniesienie i odnowienie placu zabaw, budowa sceny plenerowej, ustawienie rzeźby – Księgi Twardowskiego, renowacja pomnika Wojciecha Bednarskiego oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i liczne nowe nasadzenia. Zieleń w parku zaprojektowano w oparciu o analizy historyczne, głównym założeniem projektowym jest dobór roślinności odpowiadający romantycznemu charakterowi parku z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin. Ważną funkcją planowanych zakrzewień jest tworzenie dogodnych siedlisk dla zwierząt żyjących w parku przez wprowadzanie gatunków przyjaznych zieleńcowi.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.