Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Wiecha na Młynie Maria
następny
Biedronka urośnie o ponad 100 sklepów

reklama

Ultraszybki transport dla Europy

Opr./edited AKL 21 lutego 2020
Ultraszybki transport dla Europy
Hyperloop to super szybki, bezpieczny i energooszczędny środek transportu ludzi i towarów (fot. hyperpoland.com)

EUROPA W Brukseli zapadła kluczowa decyzja dla wprowadzenia technologii hyperloop w Europie. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powołały Wspólny Komitet Techniczny (Joint Technical Committee – JTC 20), dzięki czemu możliwe będzie stworzenie jednolitego systemu ultraszybkiego transportu na terenie całego kontynentu.

Celem JTC 20 będzie przygotowanie wspólnej metodologii pracy nad technologią hyperloop i jej spójnej struktury. Zagwarantuje to pełną zgodność działań we wszystkich krajach i najwyższe standardy bezpieczeństwa w całej Europie. JTC 20 będzie funkcjonował w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC). Wspólny Komitet Techniczny powstał dzięki współpracy firm, które wcześniej stworzyły konsorcjum, opracowujące międzynarodowe standardy w zakresie technologii hyperloop. W jego skład wchodzą: Hardt Hyperloop (Holandia), Hyper Poland (Polska), TransPod (Kanada – z biurami we Francji i Włoszech) oraz Zeleros (Hiszpania).

W związku ze stałym rozwojem branży hyperloop i rosnącą liczbą firm, podejmujących działania nad rozwiązaniami w tej dziedzinie, istniałoby ryzyko wypracowania szeregu rozbieżnych koncepcji i planów dotyczących spraw technologicznych i operacyjnych. To zaś mogłoby prowadzić do powstania niespójnych rozwiązań na polu infrastruktury, taboru czy kontroli ruchu. W efekcie transport pomiędzy poszczególnymi krajami, korzystającymi z niekompatybilnych systemów, zostałby utrudniony, a jego koszty by wzrosły. Powstanie JTC 20 pozwoli na uniknięcie tego typu problemów dzięki opracowaniu wspólnych standardów i metod działania. Powołanie Komitetu było pomysłem dwóch krajowych organizacji zajmujących się kwestiami standaryzacji: UNE z Hiszpanii i NEN z Holandii.

JTC 20 będzie się składał z grup roboczych pracujących nad poszczególnymi elementami technologii hyperloop: od pojazdu, przez infrastrukturę, po protokoły komunikacyjne. Członkami grup będą przedstawiciele firm rozwijających technologię hyperloop, reprezentanci organizacji ds. standaryzacji i eksperci branżowi. Ze strony polskiej w prace włączy się Polski Komitet Normalizacyjny reprezentowany przez dr inż. Marka Pawlika – wiodącego eksperta ds. interoperacyjności systemów kolejowych (na co dzień związanego z Instytutem Kolejnictwa).

Hyperloop to super szybki, bezpieczny i energooszczędny środek transportu ludzi i towarów. Dzięki zastosowaniu lewitacji magnetycznej oraz niskociśnieniowych tuneli próżniowych autonomiczne pojazdy będą mogły poruszać się z prędkością do 1200 km/h, czyli szybciej niż tradycyjna kolej, a nawet niż samoloty. Dzięki stworzeniu jednolitych standardów w tym obszarze, hyperloop będzie odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi Europa, a którymi są stabilny wzrost gospodarczy, równowaga społeczna i zrównoważony rozwój.

Magrail to pierwszy etap wdrażania hyperloop według innowacyjnej koncepcji Hyper Poland. Zakłada ona zainstalowanie silnika liniowego i wykorzystanie pasywnej lewitacji magnetycznej na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Dzięki temu możliwe będzie radykalne zwiększenie parametrów eksploatacyjnych, przy zachowaniu najwyższych parametrów bezpieczeństwa – bez konieczności kosztownego wytyczania nowych szlaków komunikacyjnych czy zmiany geometrii istniejących linii. W kolejnych etapach możliwa będzie budowa tuneli próżniowych na liniach wykorzystujących technologię magrail i tym samym zbliżenie do “pełnej” technologii hyperloop.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.