Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Korporowerzyści w drodze na Służewiec
następny
Poleskie, a w Łodzi

reklama

RICS dla jednolitego języka w zakresie zielonych inwestycji

Opr./edited AKL 13 marca 2020
RICS dla jednolitego języka w zakresie zielonych inwestycji

EUROPA Określenie, czym jest zielona działalność, stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji priorytetowych inwestycji w projekty niskoemisyjne i odporne na zmianę klimatu. Osiągnięcie celów UE na 2030 rok w zakresie ochrony klimatu, uzgodnionych w porozumieniu paryskim, wymaga olbrzymich inwestycji na poziomie około 180 mld euro rocznie. Opublikowanie przez Komisję Europejską systematyki zrównoważonego rozwoju stanowi istotny postęp w kierunku urzeczywistnienia tego celu; jest to najbardziej kompleksowy jak dotychczas system klasyfikacji działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, który będzie wspierał inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko.

Jako członek unijnej technicznej grupy roboczej (TEG) ds. zrównoważonego finansowania, powołanej przez KE, RICS kierował przez ostanie 18 miesięcy pracami dotyczącymi środowiska zabudowanego, pomagając w zdefiniowaniu zielonych inwestycji w sektorze budowlanym. To część kompleksowej strategii UE mającej na celu pełne przejście do zrównoważonej gospodarki, jeden z kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej oraz jeden z celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ. Dzięki wsparciu RICS w świeżo przyjętej systematyce uwzględnione zostały m.in. międzynarodowe standardy pomiaru powierzchni nieruchomości (IPMS), zapewniając w ten sposób, że oparta jest ona na globalnie spójnym systemie mierzenia powierzchni.

TEG przeanalizowała gruntownie 67 rodzajów aktywności w wielu sektorach, w tym w branży nieruchomości. Pośród nich zidentyfikowano znaczną liczbę niskoemisyjnych projektów, takich jak budowa nowych energooszczędnych budynków, cechujących się niskim zapotrzebowaniem na zasoby. Doceniono także działania transformacyjne, jak szeroko zakrojone renowacje i usprawnienia w starszych budynkach, w tym montaż nowych kotłów i okien, udostępnianie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii czy świadczenie powiązanych profesjonalnych usług.

– Opracowanie jednolitego języka dla zielonych inwestycji to istotne osiągnięcie – możemy z dużą pewnością powiedzieć, że tworzymy zrównoważone miejsca do życia i pracy. Inwestorzy chcą wiedzieć, które przedsiębiorstwa rzeczywiście przyczyniają się do tworzenia gospodarki niskoemisyjnej – odpornej na zmiany klimatu oraz będącej źródłem zaufania do naszej branży, miejsca na zrównoważone inwestycje. Cieszę się, że unijna systematyka uwzględnia międzynarodowe standardy pomiaru powierzchni nieruchomości (IPMS). Wspiera to nasze dążenia w kierunku wprowadzenia spójnych, mających zastosowanie na całym świecie zasad pomiaru i wyceny nieruchomości, stanowiących fundament opartego na zaufaniu inwestowaniu w nieruchomości i odpornych na zmiany społeczności. Globalnym wyzwaniom w zakresie zmian klimatu i urbanizacji możemy stawić czoła jedynie działając razem. Taka współpraca otwiera przed wszystkimi uczestnikami rynku ogromne możliwości. Jako profesjonalne ciało będziemy nadal aktywnie angażować się we współpracę z globalnymi decydentami w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwa działające w branży środowiska zabudowanego należą do liderów wdrażania zrównoważonej gospodarki globalnej – mówi Tim Neal, przewodniczący RICS.

Umożliwiając właścicielom i deweloperom dostęp do dedykowanych „zielonych” produktów finansowych, systematyka będzie stymulować inwestycje w renowację budynków o niższej energooszczędności, budowę nowych, energooszczędnych budynków oraz usprawnianie eksploatacji istniejących nieruchomości.

Podmioty niebędące w stanie wykazać stosowania się do najlepszych praktyk w zgodzie z nowymi kryteriami mogą stracić konkurencyjność i zdolność do przedstawiania swojej działalności jako „zielonej”, co może z kolei prowadzić do utraty zaufania ze strony inwestorów.

Po tym, jak systematyka zrównoważonego rozwoju stanie się częścią prawa UE, będzie ona miała bezpośredni wpływ na spółki i instytucje oferujące produkty finansowe w UE, spółki, które już teraz zobowiązane są przedkładać sprawozdania niefinansowe, oraz państwa członkowskie certyfikujące zrównoważone produkty finansowe (takie, jak tzw. „zielone obligacje”).

Systematyka może mieć wpływ na środowisko zabudowane także poza UE. Od samego początku „zielone” kryteria dla budynków były tworzone w taki sposób, aby mogły mieć zastosowanie na całym świecie dzięki elastyczności w zakresie wykazywania zgodności z przyjętymi normami, co oznacza, że mogą być one stosowane globalnie.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

03 marca 2020

Zielona nagroda dla M1

17 października 2019

Zielone budownictwo z nagrodami

31 lipca 2019

Pasieka w biurowcu

27 czerwca 2018

Bobrowiecka doda energii

28 lutego 2018

Naładuj Teslę w hotelu

24 listopada 2017

Zielony Accent uhonorowany

02 października 2017

Taras dla pracowników

20 października 2015

Neinver redukuje zużycie energii

reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.