Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Globalworth a epidemia
następny
Budimex bliski kontraktu na S7 Płońsk-Czosnów

reklama

Warszawa idzie z wojewodą do sądu

Opr./edited AZ 19 marca 2020
Warszawa idzie z wojewodą do sądu
Zdaniem stołecznych radnych procedura sporządzenia projektu uchwały prowadzona była z zachowaniem zasad obowiązujących w uchwalaniu aktów prawa miejscowego
POLSKA Rada Warszawy zdecydowała, że zaskarży decyzję wojewody ws. unieważnienia uchwały krajobrazowej do Sądu Administracyjnego.
W uzasadnieniu uchwały podano, że uchwalając zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, rada działa w ramach upoważnień ustawowych zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 37 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem stołecznych radnych procedura sporządzenia projektu uchwały prowadzona była z zachowaniem zasad obowiązujących w uchwalaniu aktów prawa miejscowego. Przedstawienie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dowodów na potwierdzenie tego stanowiska otworzy ponadto możliwość ochrony kompetencji samorządu gminnego, określonych w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego wojewoda mazowiecki unieważnił tzw. uchwałę krajobrazową Rady Miasta Stołecznego Warszawy. W uzasadnieniu wskazał na istotne naruszenie trybu sporządzenia uchwały. Chodziło mu m.in. o nie uzgodnienie projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożenie go ponownie do publicznego wglądu. Wojewoda zwrócił też uwagę, że uchwała wykracza poza zakres upoważnień ustawowych. Uchwała Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, tzw. uchwała krajobrazowa, została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Reguluje ona, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Przewiduje m.in. umieszczanie szyldów jedynie w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), a nośników reklamowych – jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.