Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Zielono na Kolegiackim
następny
Wing ma 66 proc. Echa

reklama

Studenci zaprojektują nową Leśną

Eurobuild CEE 23 marca 2020
Studenci zaprojektują nową Leśną
Rozpoczęła się już rozbiórka substandardowych budynków z lat 90. XX w.
POLSKA Miasto Sopot wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczyna prace, których efektem będzie przebudowa Opery Leśnej. Obiekt zyska nowe funkcjonalności przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej. Prace projektowe dotyczyć będą całej infrastruktury i terenu. Zrewitalizowana scena z widownią pozostanie niezmieniona.
– Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, zarazem miejscem kultowym na stałe wpisanym w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań. Liczymy na „otwarte głowy” studentów, poszukiwanie nowych, dotąd nigdzie niezastosowanych rozwiązań czy połączeń, które nas zaskoczą – dodaje wiceprezydent.

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” mogą wziąć udział studenci minimum pierwszego roku studiów drugiego stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. – Blisko 40 studentów pracuje w tej chwili nad nowymi koncepcjami zagospodarowania terenu sopockiej Opery Leśnej i architektury związanej z nią obiektami wielofunkcyjnymi. Wcześniej zostały przygotowane analizy dotyczące istniejącej architektury i urbanistyki amfiteatru, jego historii i dziejów związanych z nim wydarzeń artystycznych, kontekstu przyrodniczego oraz charakterystyki użytkowników, którzy korzystają sezonowo i na co dzień z zabudowań opery. Obecnie studenci przygotowują koncepcję rozmieszczenia obiektów o nowej funkcji oraz utworzenia spójnego systemu przestrzeni publicznych i przepływów przez tereny opery stałych użytkowników oraz gości o różnych profilach i potrzebach użytkowych – mówi Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

W latach 2009-2012 widownia, scena i zaplecze sanitarne Opery Leśnej poddane zostało gruntownej modernizacji. Wzrost konkurencyjności na rynku koncertowym w Trójmieście w ostatnich 10 latach, nowe obiekty koncertowe i kluby muzyczne, nowe trendy na rynku muzycznym i w branży eventowej oraz wzrost zainteresowania kontrahentów wynajmem sal dla 1,5 tys. osób – to wszystko wymagało reakcji ze strony władz Sopotu i Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, miejskiej instytucji kultury zarządzającej obiektem. – Chcemy, aby poprzez nowe funkcje – jak sala na około 1,5 tys. osób, ciekawie zaaranżowane muzeum miejsca, gastronomię i inne zaproponowane przez studentów atrakcje – Opera Leśna była atrakcyjna cały rok – mówi Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART.

Nowa koncepcja obiektu ma uwzględniać przede wszystkim funkcje sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze), gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości), wydarzeniowe (foyer, szatnia, sala koncertowa, sale prób, garderoby dla artystów), wystawiennicze, hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków), administracyjno-biurowe i gospodarcze. Zgodnie z harmonogramem efekty prac powinny być znane na przełomie czerwca i lipca tego roku. Miasto przeznaczyło 15 tys. złotych na nagrody dla zwycięskich zespołów studenckich.

Jeszcze przed zbliżającym się sezonem letnim rozpoczęło się wyburzanie substandardowych, pochodzących z lat 90. zabudowań wiaty gastronomicznej i kas, które nie spełniają już współczesnych norm i oczekiwań gości odwiedzających obiekt. Do czasu powstania docelowej zabudowy na terenie obiektu powstanie, uzgodniona z konserwatorem zabytków, tymczasowa zabudowa kontenerowa. Planuje się także uporządkowanie terenu prowadzącego do opery.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.