Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Varso na 180. metrze i nadal rośnie
następny
Sektor meblarski czeka na wsparcie

reklama

Elektrobudowa upadła

Opr./edited TC 24 marca 2020
Elektrobudowa upadła
Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości to jedyny dziś sposób na utrzymanie bieżącej działalności spółki i maksymalnie wysoką spłatę zobowiązań wszystkich wierzycieli – przekonuje Jacek Podgórski z Elektrobudowy
POLSKA Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Elektrobudowa. Decyzja jest nieprawomocna, jednakże skuteczna i wykonalna z dniem wydania, a datą upadłości jest dzień wydania postanowienia.
Pięć dni temu zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Spółce, mimo wielomiesięcznych negocjacji, nie udało się wypracować z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń finansującymi jej działalność porozumienia dotyczącego restrukturyzacji istniejącego i udostępnienia nowego finansowania. – Tym samym Elektrobudowa straciła możliwość przeprowadzenia procesu dokapitalizowania (emisji akcji serii F) i pozyskania inwestora, a w konsekwencji dalszego skutecznego zarządzania płynnością. Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki – przedsiębiorstwo będzie działać nadal pod zarządem syndyka – podaje spółka w komunikacie. – Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań – twierdzi Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Negocjacje z wierzycielami Elektrobudowy mające na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku. Od 28 maja 2019 roku obowiązywała umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń oraz tymczasowych warunkach finansowania spółki (standstill) zapewniająca tymczasową stabilizację sytuacji finansowej spółki. Jednocześnie Elektrobudowa prowadziła z wierzycielami rozmowy w sprawie docelowych warunków restrukturyzacji istniejącego oraz udostępnienia nowego finansowania (term sheet), które trwały aż do marca 2020 roku. Od maja 2019 do marca 2020 roku Elektrobudowa zredukowała lub zamknęła ryzyka oraz podstępowania sporne o łącznej wartości około 120 mln zł. Pomimo trudności finansowych spółka realizowała i finalizowała kontrakty oraz pozyskiwała nowe zlecenia.

W roku 2019 Elektrobudowa zamknęła około 280 kontraktów i zleceń o wartości umownej około 680 mln zł. Spółka prowadzi obecnie prace przy kontraktach i zleceniach o łącznej wartości umownej blisko 2,5 mld zł. – Do ostatniej chwili prowadziliśmy bardzo intensywne działania mające na celu dokapitalizowanie firmy ze strony inwestora branżowego lub kapitałowego. Zaprosiliśmy do rozmów wiele podmiotów z branży energetycznej i budowlanej. Prowadziliśmy zaawansowane negocjacje z dwoma inwestorami: podmiotem prywatnym i instytucją z udziałem skarbu państwa – podaje prezes Elektrobudowy. – Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości to jedyny dziś sposób na utrzymanie bieżącej działalności spółki i maksymalnie wysoką spłatę zobowiązań wszystkich wierzycieli – przekonuje Jacek Podgórski.

Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki, Elektrobudowa będzie działać nadal pod zarządem syndyka, który będzie wyposażony w odpowiednie instrumenty prawne (niedostępne obecnemu zarządowi spółki) pozwalające na zarządzanie aktualną sytuacją płynnościową i prowadzenie dalszej działalności. Sąd wyznaczył także sędziego-komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz syndyka w osobie Marcina Ferdyna (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 220).

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.