Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
PINK zgłasza propozycje do tarczy antykryzysowej
następny
Panattoni buduje magazyn z boiskiem

reklama

PRCH z apelem do rządu i właścicieli centrów handlowych

Opr./edited AKL 25 marca 2020
PRCH z apelem do rządu i właścicieli centrów handlowych
Oświadczenie jest wspólnym stanowiskiem przedstawicieli właścicieli i zarządców 133 nieruchomości handlowo-rozrywkowych, zrzeszonych w PRCH

POLSKA Polska Rada Centrów Handowych (PRCH) zwróciła się do polskiego rządu o natychmiastowe wdrożenie środków zapobiegawczych i regulacji, które wesprą wszystkich zaangażowanych w działalność centrów handlowych w Polsce.

Jak czytamy w oświadczeniu, zarówno właściciele centrów handlowych, jak i najemcy dokładają wszelkich starań, by umożliwić nieprzerwany dostęp do podstawowych dóbr i usług. PRCH zaznacza, że jej członkowie bezzwłocznie zrealizowali rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia i ograniczyli działanie centrów handlowych do sklepów zaspokajających podstawowe potrzeby. Wdrożono wszystkie możliwe środki w celu zagwarantowania bezpiecznego dostępu do tych sklepów.

PRCH oczekuje:

– wsparcia pracowników i pracodawców (w tym: zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych do kwoty 80 proc., wzorem takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy i Czechy; zawieszenie – w miejsce odroczenia – obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych na trzy miesiące; pomoc dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek przychodów w odniesieniu do analogicznych miesięcy w roku 2019; określenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego dla pracowników do 12 miesięcy, z jednoczesnym przyznaniem pracodawcom uprawnienia do zmniejszenia pracownikowi wymiaru etatu z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą; zniesienie tzw. doby pracowniczej; czasowe zniesienie obowiązku zapewnienia pracownikowi nieprzerwanego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego; przyjęcie przez państwo płatności: zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia i zasiłku opiekuńczego; przyznanie możliwości zawieszenia obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych także dużym przedsiębiorcom).

– zawieszenia płatności czynszów od 1 kwietnia przez wynajmujących oraz jednocześnie, w związku z zaproponowanym rozwiązaniem, konieczność wprowadzenia kasowej metody rozliczania podatku VAT i podatku CIT w odniesieniu do firm (zarówno najemców, jak i wynajmujących).

– zniesienia ograniczenia handlu w niedziele.

– doprecyzowania przepisów dotyczących stanu epidemii (rekomendacja rozszerzenia obowiązywania o obiekty poniżej 2 tys. mkw.).

Oświadczenie jest wspólnym stanowiskiem przedstawicieli właścicieli i zarządców 133 nieruchomości handlowo-rozrywkowych, zrzeszonych w PRCH.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.