Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Trójmiasto na nowych torach
następny
Olivia wspiera nie tylko medyków

reklama

GDDKiA nie przerywa kontraktów

Eurobuild CEE 25 marca 2020
GDDKiA nie przerywa kontraktów
GDDKiA nie wstrzymuje drogowych inwestycji

POLSKA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że kontynuuje inwestycje przy budowie dróg, mimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Obecnie prowadzonych jest 88 projektów o łącznej długości ponad 1080 km, z czego w budowie znajduje się 70 inwestycji o długości blisko 800 km.

– Nie wstrzymujemy i nie zamykamy budów. Zachowanie ciągłości inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla gospodarki. Wdrożyliśmy zalecenia i instrukcje postępowania uelastyczniające i przyspieszające współpracę pomiędzy wszystkimi stronami kontraktów. Dotyczy to również przyśpieszenia płatności i rozliczeń oraz zatwierdzania i obiegu dokumentów. Wprowadzamy zalecenia Ministra Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych. Pracujemy i podtrzymujemy nasze plany przetargowe – informuje GDDKiA w komunikacie.

Urząd poinformował także, że odpowiednie wytyczne otrzymali także dyrektorzy oddziałów GDDKiA i przekazali je wykonawcom i inżynierom kontraktów. Mają one służyć usprawnieniu kontraktów i umów w ramach obowiązującego prawa. Z kolei wykonawcy w ramach drogowych kontraktów realizują prace budowlane zgodne z zawartymi umowami oraz zaleceniami sanitarnymi.

GDDKiA jest ponadto w kontakcie z organizacjami branżowymi i podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, z którymi szuka rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości. – Dla wszystkich ważne jest podtrzymanie korzystnej sytuacji gospodarczej i realizacja inwestycji, stosując się do tymczasowych ograniczeń, zdrowego rozsądku i zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, służb sanitarno-epidemiologicznych, a także Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury dotyczących unikania zgromadzeń, zrezygnowaliśmy z organizacji rad technicznych i budowy w tradycyjnej formie. Dopuszczamy pracę zdalną. Z inżynierami i dyrektorami kontraktów oraz przedstawicielami wykonawców kontaktujemy się, wykorzystując środki komunikacji zdalnej, w tym wideokonferencje. Zalecając kontakt zdalny i korespondencję elektroniczną, dopuszczamy odstępstwa od zapisów kontraktowych w tym zakresie. Dotyczy to również zlecania czy odbioru badań laboratoryjnych, przekazywania placu budowy, czy też, w przypadku planowanych inwestycji, obrad komisji i zespołów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI, ZOPI) – informuje GDDKiA.

Urząd podał także, że podpisane umowy zawierają również zapisy, które mogą być wykorzystane w sytuacjach nadzwyczajnych. Ewentualne roszczenia mają być rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z zapisami kontraktów.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.