Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Żappka dla szpitali
następny
Mapa handlowa od Cresy

reklama

Tarcza obosieczna?

Eurobuild CEE 31 marca 2020
Tarcza obosieczna?
Propozycja rządu dramatycznie pogorszy i zaburzy płynność finansową wynajmujących - uważa Magdalena Kowalewska z Immofinanz
POLSKA Propozycja rządu dotycząca Tarczy Antykryzysowej dla branży handlowej to zbyt daleko idąca ingerencja państwa w stosunki gospodarcze natury cywilnoprawnej – czytamy w stanowisku przesłanym przez polski oddział Immofinanz.
Immofinanz funkcjonuje w Polsce od 2008 roku, łącznie oferuje na wynajem 328 tys. mkw. powierzchni biurowej i 186 tys. mkw. powierzchni handlowej w 14 obiektach na terenie całego kraju. Firma współpracuje z około 680 najemcami i z ponad 700 usługodawcami. Z tytułu danin publicznych uiszcza rocznie około 60 mln zł na rzecz Skarbu Państwa i budżetów samorządów lokalnych.
– Mając te dane na uwadze wyrażamy niepokój i sprzeciw wobec propozycji zmian legislacyjnych związanych z wprowadzonym stanem epidemii, w szczególności wobec propozycji całkowitego zwolnienia z czynszów w tym okresie w sektorze handlowym – pisze Magdalena Kowalewska, country manager operations Poland, Immofinanz. – W naszym przekonaniu takie działanie to zbyt daleko idąca ingerencja państwa w wypracowane stosunki pomiędzy wynajmującym a najemcami. Poważne wątpliwości budzi istota takiej konstrukcji prawnej, gdzie w sposób arbitralny państwo określa wysokość świadczeń jednej strony stosunku prawnego wobec jej kontrahenta. Taki mechanizm reglamentacji jest w naszej ocenie sprzeczny z fundamentami państwa prawa, w tym z zasadą równości i z zasadą ochrony własności. Proponowane przez rząd rozwiązanie, spowoduje istotne zachwianie równowagi gospodarczej w zakresie stosunków najmu powierzchni. Propozycja procedowana przez rząd zupełnie pomija fakt, że wynajmujący jest również przedsiębiorcą działającym w takich samych uwarunkowaniach gospodarczych jak najemcy. Spoczywają na nas zobowiązania kredytowe wobec banków, których zabezpieczeniem są przychody z najmu, oraz liczne zobowiązania wobec naszych dostawców, takich jak np. firmy ochroniarskie, serwisowe, sprzątające czy dostawcy mediów – przypomina Magdalena Kowalewska.
– Jako Immofinanz chcemy wspólnie sprostać wyzwaniom i bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności wobec najemców, ich pracowników i klientów. Jednak w naszej ocenie aktualna propozycja rządu dramatycznie pogorszy i zaburzy płynność finansową wynajmujących. Nie widzimy dla takich rozwiązań uzasadnienia w zasadach współżycia społecznego. Stan epidemii jest sytuacją tymczasową i według nas tymczasowe powinny być środki podejmowane w celu minimalizacji jego skutków. Takim środkiem jest np. odroczenie płatności czynszu lub rozłożenie płatności na raty, a nie trwałe i nieodwracalne pozbawianie wynajmujących jedynego źródła dochodu – uważa szefowa polskiego oddziału Immofinanz.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.