Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
"Siódemka" jeszcze bardziej ekspresowa
następny
Grunty pod drewno

reklama

Drogi się budują

Opr./edited AKL 31 marca 2020
Drogi się budują
fot. gddkia.gov.pl

POLSKA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad finalizuje obecne przetargi, a nowe ogłasza zgodnie z planem na ten rok. Kontynuowana jest budowy dróg, upraszczane są procedury kontraktowe i przyśpieszane płatności.

16 marca wysłałano do dyrektorów 16 Oddziałów GDDKiA wytyczne i zalecenia w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, mające na celu minimalizację skutków związanych z epidemią COVID-19. Dodatkowo 24 marca do wszystkich oddziałów zostało skierowane stanowisko potwierdzające prawidłowość postępowania w zakresie akceptacji gwarancji finansowych przekazywanych w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem. Dzień później, w celu maksymalnego usprawnienia przepływów finansowych, został wprowadzony system dwustopniowej weryfikacji płatności dla kontaktów realizowanych w oparciu o FIDIC.

Wytyczne i instrukcje postępowania mają służyć usprawnieniu realizowanych inwestycji. Celem działań jest dalsza, możliwie niezakłócona realizacja inwestycji drogowych. Stosując elastyczność w podejściu, w ramach obowiązującego prawa, oraz dostosowując działania do obecnej sytuacji i uwarunkowań, GDDKiA deklaruje, że będzie w stanie podtrzymać realizację inwestycji publicznych. Toczące się postępowania przetargowe, jak zapewnia urząd, będą prowadzone zgodnie z założonymi harmonogramami, a nowe postępowania będą ogłaszane zgodnie z założeniami przedstawionymi na początku 2020 roku.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.