Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
100 milionów na kontach Ronsona
następny
Po auto co centrum handlowego

reklama

Erbud z najgrubszym portfelem w historii

Opr./edited TSG 14 maja 2020
Erbud z najgrubszym portfelem w historii
Dariusz Grzeszczak, prezes grupy Erbud

POLSKA W pierwszym kwartale 2020 roku grupa Erbud zanotowała 440 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem, ale netto firma odnotowała stratę w wysokości 424 tys. zł. Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21 proc.). Na koniec marca 2020 roku grupa zgromadziła największy portfel zamówień w swojej historii wart blisko 2,6 mld zł.

Przychody grupy w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 440 mln zł, z czego 381 mln zł to przychody w kraju. W segmencie budownictwa spółka osiągnęła 318 mln zł przychodów, w tym 285 mln zł w budownictwie kubaturowym w Polsce. Największy wzrost zanotowała spółka PBDI, jej działalność w segmencie drogowo-inżynieryjnym przyniosła przychody na poziomie 66,3 mln zł. Podobne przychody r/r osiągnęła spółka IVT, która w segmencie przemysłowym zagranicą zanotowała 25,5 mln zł wobec 25,2 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku. Marża wyniku brutto na sprzedaży wyniosła 6,69 proc. wobec 4,58 proc. rok wcześniej, a wynik EBIT w segmencie budownictwa kubaturowego za granicą był wyższy o 51 proc. r-d-r.

– Dobre wyniki naszych spółek w Niemczech dowodzą skuteczności naszego modelu biznesowego opartego na dywersyfikacji segmentowej i terytorialnej. Cieszy nas dynamiczny rozwój GWI, która w pierwszym kwartale 2020 roku zarobiła 1,5 mln zł, a także stabilne przychody i zysk spółki IVT, który wyniósł w tym okresie 2,1 mln zł – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes grupy Erbud.

Na koniec marca grupa zgromadziła portfel zleceń w wysokości 2 554 mln zł, z czego 1 495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1 059 mln zł na dalsze lata (2021-2023). Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40 proc. Grupa ma też m.in. 211,1 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji (50 mln zł więcej niż na koniec 2019 roku) oraz poziom zadłużenia netto, które wyniosło 12,2 mln zł wobec 26,6 mln zł rok wcześniej.

– Patrzymy na ten rok ze spokojem, bo mamy rekordowej wielkości portfel zleceń i spodziewamy się podobnych przychodów i wyników finansowych jak w 2019 roku. Wszystko wskazuje też na to, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie zagrozi pracom budowlanym. Dzięki wdrożonym procedurom bezpieczeństwa oraz zdyscyplinowaniu naszego zespołu wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. 20 kwietnia wróciliśmy do pracy w Belgii, gdzie z powodu decyzji zleceniodawców na miesiąc wstrzymaliśmy prace. Ten przestój powinniśmy odrobić w lipcu – dodaje prezes Erbudu.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.