Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

Wydanie 3 (208)
Marzec 2016
Zielone budownictwo

Warszawa gra w zielone

Rozmawiał: Eurobuild CEE

Warszawa gra w zielone
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy

Według różnych szacunków nawet 40 proc. powierzchni Warszawy zajmują tereny zielone – parki, lasy miejskie, skwery i oczywiście nieuregulowany praski brzeg Wisły, który jest niespotykaną już w wielkich europejskich miastach ostoją dzikiej natury. Czy władze stolicy będą to jakoś szczególnie wykorzystywać w najbliższym czasie?

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy: To prawda, Warszawa jest zielona. Na jej terenie znajduje się łącznie 12 rezerwatów przyrody, 27 lasów i 95 parków. Zieleń jest wielkim atutem Warszawy, podejmujemy więc działania mające na celu zachowanie tego unikatowego charakteru. Staramy się o tytuł Zielonej Stolicy Europy na 2018 rok i jesteśmy już po pozytywnej ocenie formalnej naszej aplikacji. Naszymi atutami jest niskoemisyjny transport publiczny, woda, czyli np. dostarczanie mieszkańcom pitnej wody z kranu czy całkowite oczyszczanie ścieków, oraz bioróżnorodność, czyli ponadprzeciętne zróżnicowanie roślinności i zwierząt na terenie miasta.

A co do wykorzystywania potencjału Wisły – miasto już wydało znaczące kwoty na rewitalizację okolic rzeki, co jeszcze mają Państwo w planach?

Warszawa w ciągu ostatnich paru dekad przeszła diametralną zmianę, gdy mowa o postawie proekologicznej. Przede wszystkim nastąpiło długo wyczekiwane zwrócenie się miasta w stronę Wisły. Przez lata trwał odwrót od rzeki, a stolica rozbudowywała się „na zewnątrz”. Dzisiaj brzegi Wisły rozkwitają dzięki prowadzonemu programowi rewitalizacji „Dzielnica Wisła”, który zaplanowaliśmy na lata 2014-2020. W ramach tej strategii gruntownie przebudowujemy lewobrzeżne Bulwary Wiślane (oddane do użytku latem 2015 roku), a wzdłuż rzeki – na obu jej brzegach – rozciąga się sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości przekraczającej 30 km (spośród ponad 430 km wszystkich warszawskich tras dla cyklistów). Odżywa na nowo Port Czerniakowski, a Port Praski ma szansę przenieść „środek ciężkości” miasta bliżej Wisły – na jej prawy brzeg. Przypomnę też, że praski brzeg to wyjątkowe dzikie tereny z chronionymi gatunkami ptaków. Obszar ten jest objęty programem Natura 2000, a mieszkańcy coraz chętniej korzystają ze ścieżek pieszych i rowerowych oraz plaży miejskiej. Na przywracanie Wisły mieszkańcom wydaliśmy dotychczas około 140 mln zł, a w planach jest wydatek rzędu 260 mln zł, w tym m.in. na nowe odcinki bulwarów.

Kolejny obszar, gdzie miasto może wprowadzać rozwiązania służące środowisku, to transport publiczny. Czy Warszawa wymieni tabor na bardziej przyjazny środowisku?

Przy tej skali miasta ma to niezaprzeczalny sens. Wśród naszych autobusów jeździ 10 elektrycznych, 4 hybrydowe, a w planach na najbliższe lata jest zakup ponad 130 niskoemisyjnych. Rozbudowujemy też metropolitalny transport szynowy – tramwajów i kolei miejskiej, wydłużamy II linię metra. Warszawa stawia na redukcję emisji spalin, a zwłaszcza CO2 oraz szkodliwych związków azotu także przez zachęcanie mieszkańców do korzystania z rowerów miejskich Veturilo. I ta polityka odnosi skutki. Z roku na rok odnotowujemy coraz większą liczbę wypożyczeń rowerów – w 2015 było ich ponad 2 mln. Ponadto planujemy też, wzorem zachodnioeuropejskich miast, uruchomić w Warszawie sieć miejskiej wypożyczalni niskoemisyjnych samochodów.

Na stronach miasta można także ściągnąć do zainstalowania na telefonie aplikację Kalkulator Energetyczny. Do czego ona służy?

Opracowana przez urząd miasta aplikacja Kalkulator Energetyczny pozwala sprawdzić online klasę energetyczną budynków miejskich, jak też wyliczyć potencjalne oszczędności wynikające np. z wymiany systemów ogrzewania lub montażu instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Częścią serwisu są również interaktywne mapy nasłonecznienia i geotermii niskotemperaturowej. Podsumowując – dzisiejsza Warszawa zachwyca. Jest też przyjaznym miejscem do życia na co dzień. Zapraszam każdego, aby osobiście się o tym przekonał. Będzie nam również miło gościć Państwa na stoisku Warszawy na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
Dodatki specjalne
reklama

konferencje

5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Łódź REdiscover
Garnitury na rowery - Łódź
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.