Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

Wydanie 1 (237)
Styczeń 2019
Rynek inwestycyjny i finansowy

REICO idzie do przodu

Nathan North

REICO idzie do przodu
Tomáš Jandík, dyrektor ds. inwestycyjnych w REICO investiční společnost České spořitelny

REICO, zajmująca się nieruchomościami dywizja należącego do Grupy Erste banku Česká spořitelna, to inwestor o ugruntowanej pozycji na czeskim i słowackim rynku nieruchomości. W ostatnim czasie firma poinformowała o planach dotyczących rynków w Polsce i na Węgrzech. Dokonała również największego zakupu w swojej historii: Forum Nová Karolina w Ostrawie. Jaka jest strategia inwestycyjna REICO?

Tomáš Jandík, dyrektor ds. inwestycyjnych w REICO investiční společnost České spořitelny: Jest taka sama, jak w ciągu ostatnich trzech lat: przewiduje budowanie zrównoważonego portfela w czterech klasach obiektów (biura, obiekty handlowe, logistyczne oraz obiekty przy ulicach handlowych) oraz na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, które generują umiarkowany zwrot przy bardzo niskim ryzyku, biorąc pod uwagę wykorzystywaną bazę obiektów.

Czy Forum Nová Karolina może być na jakiś czas ostatnim dużym zakupem w Czechach?

Tak. W możliwej do przewidzenia przyszłości nie zamierzamy kupić większego obiektu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Forum Nová Karolina, którego cena zakupu wyniosła 209 mln euro, to największa w historii transakcja Grupy Erste Bank w sektorze nieruchomości. Nie widzę w Czechach wielu innych obiektów, które byłyby zarówno większe, jak i potencjalnie dostępne. Co jeszcze istotniejsze, po trzyletnim okresie zakupów wydaliśmy większość nadwyżek środków pieniężnych, co jest kolejnym powodem, dla którego w większym stopniu będziemy koncentrować się na transakcjach średniej wielkości, aby w każdym czasie utrzymywać nadwyżki gotówkowe na jak najniższym poziomie.

Wcześniej w 2018 roku REICO informowało o planach skupienia się na rynkach polskim i węgierskim z powodu braku dostępnych produktów na rodzimym rynku firmy. Czy nadal tak jest?

Tak, głównym motorem naszej ekspansji w Polsce jest dostępność najlepszej klasy produktów, jednak dziś alokacja środków na tym rynku jest stosunkowo wysoka, dlatego jeżeli chodzi o Polskę – na jakiś czas będziemy musieli przystopować. W związku z dywersyfikacją oraz pod kątem stóp zysku monitorujemy także rynek węgierski.

Skoro nadal planują Państwo skoncentrowanie się na Polsce i Węgrzech, czy będą Państwo również powiększać swoje zespoły w tych krajach?

W tej chwili koncentrujemy się na Czechach, Słowacji oraz Polsce. Posiadamy 16-osobowy zespół w Pradze i stamtąd zarządzamy inwestycjami, dlatego nie planujemy zaangażowania ani przejęć platform za granicą.

Gdzie planują Państwo inwestować? Pytam nie tylko o to, w jakich krajach, lecz także w których miastach?

Zwykle skupiamy się na rynkach, które rozumiemy i co do których przeprowadziliśmy długoterminowe analizy. W przypadku inwestycji biurowych wybieramy stolice – z wyjątkiem Brna, gdzie lepiej rozumiemy dynamikę rynku. Nie przyglądamy się regionalnym biurom w Polsce. W przypadku obiektów handlowych, najważniejsze projekty w stolicach są zwykle w posiadaniu specjalistycznych firm z tej branży, dlatego też koncentrujemy się na dominujących centrach w większych miastach regionalnych. W zakresie logistyki interesują nas ważne węzły przemysłowe i ośrodki wokół dużej populacji konsumentów wzdłuż głównych autostrad.

Ile firma zamierza zainwestować – czy określili Państwo alokację konkretnych sum, które mają trafić na poszczególne rynki?

Dla każdego kraju i klasy aktywów posiadamy określoną stabilną alokację strategiczną. W miarę wzrostu naszego funduszu, chcemy osiągnąć i utrzymywać relatywną alokację strategiczną w przypadku nowych transakcji nabycia i zbycia obiektów. Naszą polską alokację udało się osiągnąć już w ciągu roku od jej zatwierdzenia. Teraz ponownie koncentrujemy się na rodzimych rynkach Czech i Słowacji, jednak w niezbyt odległej przyszłości wrócimy do Polski. Wszystko zależy od tempa wzrostu wartości netto naszych aktywów. Ponieważ jesteśmy największym funduszem wzajemnym w Czechach (z uwzględnieniem funduszy akcji i obligacji), w ciągu ostatnich trzech lat uzyskiwaliśmy dość stabilne wpływy na poziomie 10-15 mln euro rocznie.

W ostatnim czasie nabyli Państwo Proximo II w Warszawie, a wcześniej firma kupiła Proximo I oraz radomską Galerię Słoneczną. Jak bardzo zdywersyfikowany będzie portfel obiektów?

Tak, budujemy duży, zrównoważony portfel na różnych rynkach i w różnych klasach aktywów. Proximo I oraz Proximo II są teraz traktowane przez nas jako jeden projekt i chcemy dążyć do osiągnięcia synergii operacyjnej między nimi. Galeria Słoneczna była naszym pierwszym zakupem dominującego obiektu handlowego.

Jak finansowane są takie nabycia nieruchomości? Całkowicie za pośrednictwem Grupy Erste i Česká spořitelna?

Finansowanie w ramach Grupy Erste Banku jest dla nas dość trudne do uzyskania z powodu przepisów w zakresie „niedostatecznej kapitalizacji” [thin capitalisation] [nałożonych w celu zapobiegania nadmiernemu stosowaniu dźwigni finansowej – przyp. red.], dlatego też zwykle współpracujemy z bankami zewnętrznymi. Utrzymujemy współpracę z liczną grupą partnerów świadczących usługi finansowania, od dużych banków niemieckich do wiodących instytucji lokalnych. W przypadku inwestycji wiążącej się z pożyczką wewnątrz firmy występuje zwykle bardzo niska dźwignia.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
Dodatki specjalne
reklama

konferencje

5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.