Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

poprzedni
Kraków atrakcyjny biurowo
następny
Ile można zarobić w e-commerce?

Gospodarka dobrze, ale mniej pozwoleń na budowę

Piotr Ludwiczak, zarządzający
Michael/Ström Dom Maklerski

23 maja 2018

Gospodarka dobrze, ale mniej pozwoleń na budowę

Dane makroekonomiczne za kwiecień 2018 roku można ocenić jako dobre, mimo tego, że część z nich prezentowała negatywne trendy. Na pochwałę zasługuje dwucyfrowa dynamika oddanych mieszkań i rozpoczętych budów. Dwucyfrową dynamikę zanotowano także w produkcji budowlano-montażowej, a wysokie jednocyfrowe tempo wzrostu zanotowano w produkcji przemysłowej. Dane z rynku pracy ponownie były dobre, a tempo wzrostu inflacji CPI wzrosło w porównaniu z dwoma poprzednimi miesiącami. Uważamy, że inflacja w kolejnych miesiącach może znajdować się pod presją z uwagi na rosnące ceny ropy naftowej. Negatywnie zaskoczyła liczba wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym, a także sprzedaż detaliczna, która odnotowała najniższe tempo wzrostu od marca 2016 roku (wpływ „efektu kalendarza” oraz niedzielnego zakazu handlu). Oprócz danych za kwiecień, GUS opublikował szybki szacunek PKB za pierwszy kwartał 2018 roku, który zaskoczył pozytywnie i wyniósł ponad 5 proc. w skali roku.

Wstępny odczyt dotyczący produkcji przemysłowej (w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) za kwiecień 2018 roku wyniósł 9,3 proc. w skali roku. Z jednej strony wynik ten był o 0,2 pkt. proc. poniżej konsensusu, ale i tak jest wysoki w porównaniu z marcowym tempem wzrostu (+1,8 proc. r/r). W przypadku danych skorygowanych o czynniki sezonowe również kwiecień okazał się lepszy od marca, ale w tym zestawieniu różnica jest istotnie mniejsza, bowiem w kwietniu dynamika wyniosła 5,9 proc. w skali roku, a w marcu 5,1 proc. r/r. Wzrost (niewyrównany sezonowo) odnotowano w 31 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była ponownie w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (24,6 proc. r/r). Z kolei największy spadek (-12,4 proc. r/r) miał miejsce (również ponownie) w produkcji wyrobów farmaceutycznych.

W kwietniu 2018 roku kolejny raz odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu w skali roku w produkcji budowlano-montażowej. Wstępny odczyt (wyrażony w cenach stałych, niewyrównany sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) pokazał wzrost o 19,7 proc. r/r. Natomiast dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 17,1 proc. r/r. Największy wzrost odnotowano w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków (+36,0 proc. r/r).

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. W minionym miesiącu na rynku mieszkaniowym mieliśmy do czynienia z powrotem dwucyfrowych dodatnich dynamik w liczbie mieszkań oddanych i których budowę rozpoczęto. W kwietniu 2018 roku oddano o 21 proc. więcej mieszkań niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy dynamika za okres pierwszych czterech miesięcy roku wyniosła 14 proc. r/r. Z kolei tempo rozpoczętych budów w minionym miesiącu wyniosło aż 32 proc. w skali roku, natomiast w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku wyniosło ono 16 proc. r/r. Zgoła odmienne odczyty dotyczyły mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Ich liczba w kwietniu 2018 była mniejsza o 9 proc. niż rok wcześniej, a dynamika narastająca utrzymała się na dodatnim poziomie (5 proc. r/r).

Dane z rynku pracy ponownie były dobre. W kwietniu 2018 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 212,3 tys. osób, co oznacza analogiczny wzrost do dwóch poprzednich miesięcy, tj. o 3,7 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi). Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 840,44 zł miesięcznie, tj. o 7,8 proc. r/r (o 0,7 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych) vs. 6,7 proc. r/r w miesiąc wcześniej.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w kwietniu wyniosła 1,6 proc. r/r. Wynik ten był zgodny ze wstępnym odczytem, który z kolei był o 0,1 pkt. proc. powyżej konsensusu rynkowego. Przyspieszenie tempa wzrostu cen (we wcześniejszych dwóch miesiącach odnotowano dynamiki rzędu +1,3 proc. r/r) wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen odzieży i obuwia oraz cen transportu. Zwracamy uwagę, że rosnące ceny ropy naftowej mogą przełożyć się na dalszy wzrost CPI.

Sprzedaż detaliczna negatywnie zaskoczyła, bowiem tempo jej wzrostu w kwietniu, w cenach stałych wyniosło 4,0 proc. r/r, a w cenach bieżących 4,6 proc. w skali roku, co było wynikiem o 3,5 pkt. proc. gorszym od konsensusu rynkowego. Wzrost rzędu 4,0 proc. r/r był najniższym od marca 2016 roku. Największy wpływ na przyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej miał spadek sprzedaży o 10,4 proc. r/r żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na co wpływ miał „efekt kalendarza” (wcześniejsza data Świąt Wielkanocnych w 2018 r.) oraz niedzielny zakaz handlu.

W maju GUS opublikował dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto w pierwszym kwartale 2018 roku. Według szybkiego szacunku PKB niewyrównany sezonowo był realnie wyższy o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Odczyt okazał się o 0,3 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.