Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

poprzedni
Wydatki w restauracjach a rosnące zarobki Polaków
następny
Komentarz do wyników za trzeci kwartał 2017 roku

Stracona szansa

Przemysław Łachmaniuk, dyrektor w dziale Rynków Kapitałowych
CBRE

28 września 2017

Stracona szansa
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali o opóźnieniu w pracach nad ustawą o REIT-ach i o tym, że ustawa nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. Co najważniejsze, polskie REIT-y będą mogły inwestować wyłącznie w projekty mieszkaniowe. Wydaje się, że takie ograniczenie i pozbawienie możliwości inwestycji REIT-ów w nieruchomości komercyjne wpłynie negatywnie na atrakcyjność tej formy inwestowania wśród inwestorów indywidualnych i na spełnienie celów wprowadzenia REIT-ów tj. na aktywizację polskiego kapitału, dynamizację rynku kapitałowego i ogólne pobudzenie gospodarki. Rynek nieruchomości komercyjnych jest rynkiem ustabilizowanym, płynnym, z wypracowanymi przez lata standardami. Przyciąga wiele zagranicznych podmiotów, dzięki temu obywatele Niemiec czy Czech, którzy inwestują w ramach tamtejszych funduszy emerytalnych, mogą być współwłaścicielami znaczących nieruchomości w Polsce. Udział polskiego kapitału w tego typu inwestycjach jest niestety marginalny. Przypuszczamy, że ograniczenie zakomunikowane przez MF jest wynikiem m.in. krytycznej opinii NBP nt. sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdaniem CBRE wbrew temu stanowisku moment na inwestycje na tym rynku jest dobry, wartości nieruchomości są niższe niż historycznie najwyższe ich poziomy, czynsze są obecnie relatywnie niskie i ze względu na wysokie koszty budowy oraz zakupu gruntów, nie powinny dalej spadać, a popyt na powierzchnię komercyjną jest wysoki i stabilny. Wszystko to powinno zabezpieczać interes inwestora indywidualnego tj. zapewniać stabilne przychody z najmu, oczywiście przy profesjonalnym zarządzaniu tego typu nieruchomościami. Sektor mieszkań na wynajem jest niewątpliwie ciekawy i również powinien być częścią potencjalnych inwestycji REIT-ów, ale nie ich jedynym celem. Mamy nadzieję, że dalsze prace i konsultacje w środowisku ekspertów przyniosą pozytywne rezultaty i zostaną wypracowane optymalne ramy prawne dla tej niewątpliwie potrzebnej formuły inwestowania.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.