Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Zielone światło dla transakcji hotelowej w Warszawie
następny
Portugalczycy wybudują drugi etap Zajezdni Poznań

reklama

Dom z mniejszą stratą

Eurobuild CEE 24 marca 2017

POLSKA Oferująca usługi hipoteki odwróconej Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego Dom odnotowała w 2016 roku stratę netto w wysokości 543 tys., w porównaniu ze stratą na poziomie 2,3 mln zł rok wcześniej.

Grupa zmniejszyła również poziom należności długoterminowych z 118 tys. w 2015 roku do 91 tys. w 2016 roku oraz zobowiązania długoterminowe z 18,9 mln zł w 2015 roku do 8,5 mln zł. Wskaźnik rentowności na działalności podstawowej po raz pierwszy w historii Grupy był dodatni i wyniósł 8,87 proc. w 2016 roku przy EBIDTA w wysokości 367 tys. złotych, podczas gdy w 2015 roku rentowność była ujemna i wynosiła -30,89 proc.

Na koniec 2016 roku, w skład portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę Kapitałową Funduszu Hipotecznego Dom wchodziło 208 nieruchomości o wartości rynkowej prawie 46,6 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4,6 mln zł (o 1 mln zł więcej w stosunku do roku 2015), a grupa po raz pierwszy zanotowała zysk ze sprzedaży – 413 tys. zł (rok wcześniej firma miała 1,1 mln straty z tego tytułu).

– Rok 2017 będzie dla nas okresem wdrożenia nowej strategii marketingowej i ponownym otwarciem procesu legislacyjnego związanego z „Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Nasz udział w profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej nadal wynosi blisko 70 proc., co daje nam pozycję lidera, którą zamierzamy ugruntować i utrzymać. Jednocześnie, poprzez rozwój całego rynku hipoteki odwróconej, zakładamy wzrost naszego portfela nieruchomości, a tym samym wzrost wartości Grupy Kapitałowej. Wiele sygnałów płynących z rynku pozwala zakładać, że rok 2017 może być przełomowy zarówno pod względem wzrostu liczby zawartych umów jak i naszych wyników finansowych wyników finansowych – mówi Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego Dom.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

3. Festiwal Architektury i Budownictwa
3. edycja Turnieju Tenisa Stołowego cmT
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.