Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Wygodne mieszkanie w telefonie
następny
Sportowy najem w Wola Parku

reklama

Polska zatrudniająca

Anna Pakulniewicz 14 czerwca 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

POLSKA Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi wzrost o 13 proc. To najlepszy wynik od ośmiu lat. W najbliższym kwartale największe szanse na znalezienie zatrudnienia czekają w produkcji przemysłowej, w budownictwie oraz w sektorze związanym z przemysłem wydobywczym. Wśród sześciu analizowanych regionów najbardziej optymistyczni są pracodawcy z północnej Polski – wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla trzeciego kwartału 2018 roku.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej dla trzeciego kwartału 2018 roku, zadeklarowana przez polskich pracodawców wynosi wzrost o 13 proc. W praktyce oznacza to dobre perspektywy dla osób poszukujących pracy. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany rekrutacyjne pracodawców uległy poprawie o 1 punkt procentowy, a w ujęciu rocznym poprawiły się o 6 punktów procentowych. Spośród 750 ankietowanych pracodawców 18 proc. chce powiększać swoje zespoły, 3 proc. planuje redukcję etatów, a 77 proc. nie przewiduje zmian personalnych. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa najbardziej optymistyczni są przedstawiciele dużych firm z prognozą +26 proc., za nimi znajdują się średnie (+13 proc.), mikro (+7 proc.) i małe przedsiębiorstwa (+5 proc.).

– Polskie dane dotyczące zatrudnienia w przemyśle wyróżniają się na tle Europy, a prognoza dla tego sektora zadeklarowana przez polskich pracodawców daje nam trzecie miejsce wśród 26 analizowanych rynków z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Dobra passa na polskim rynku pracy będzie trwała również w pozostałych analizowanych sektorach, gdzie pracodawcy z optymizmem patrzą w najbliższy kwartał – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne na trzeci kwartał 2018 roku przedstawiły firmy z sektora produkcji przemysłowa, gdzie prognoza netto zatrudnienia to wzrost o 23 proc. Na dobre perspektywy zatrudnienia mogą też liczyć poszukujący pracy w budownictwie (+16 proc.) i w sektorze kopalnie/przemysł wydobywczy (+16 proc.).

W raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” zaprezentowano dane dla 10 obszarów rynku, w każdym z nich pracodawcy deklarują dodatnią prognozę zatrudnienia i z optymizmem podchodzą do okresu lipiec-wrzesień 2018 roku.

W porównaniu z danymi sprzed roku plany firm w sześciu z dziesięciu analizowanych sektorów wskazują na wzrost zatrudnienia. Największa poprawa, o 16 punktów procentowych dotyczy produkcji przemysłowej. Plany rekrutacyjne polskich pracodawców pogorszyły się w trzech obszarach. Największy spadek widoczny jest w przypadku instytucji sektora publicznego oraz rolnictwa/leśnictwa/rybołówstwa – o 3 punkty procentowe.

Najlepsze perspektywy dla poszukujących pracy czekają na mieszkańców północnej Polski, gdzie pracodawcy deklarują prognozę zatrudnienia na poziomie +15 proc. Jednocześnie jest to najlepsza prognoza dla tego regionu od blisko 10 lat. Równie optymistyczne co do planów zatrudnienia w najbliższym kwartale są firmy z regionów południowo-zachodniego oraz wschodniego, gdzie prognoza wynosi po +14 proc. Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich sześciu analizowanych regionach.

W ujęciu kwartalnym plany rekrutacyjne polskich pracodawców poprawiły się w czterech z sześciu regionów, pogorszyły w dwóch. Największy wzrost dotyczy regionów wschodniego, północnego i północno-zachodniego (o 3 punkty procentowe), a największy spadek regionu centralnego (o 3 punkty procentowe). W ujęciu rocznym w pięciu regionach odnotowano wzrost prognozy, największy dla regionu północ (o 11 punktów procentowych), dla regionu południe plany pracodawców pozostały bez zmian.

Spośród 26 przeanalizowanych rynków z regionu EMEA najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zadeklarowali pracodawcy z Chorwacji (+26 proc.), Węgier (+19 proc.), Grecji (+15 proc.) i Portugalii (+15 proc.). Polska z prognozą +13 proc. plasuje się zaraz za nimi, ex aequo z Rumunią. Jedynym krajem, gdzie odnotowano ujemny wynik są Włochy (-2 proc.).

W badaniu ManpowerGroup przeanalizowano dane zebrane wśród 21 tys. pracodawców z 26 krajów regionu EMEA. W ujęciu globalnym raport przedstawia dane dla 44 krajów i terytoriów, zebrane wśród 60 tys. pracodawców.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.