Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Wygodne mieszkanie w telefonie
następny
Sportowy najem w Wola Parku

reklama

Polska zatrudniająca

Anna Pakulniewicz 14 czerwca 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

POLSKA Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi wzrost o 13 proc. To najlepszy wynik od ośmiu lat. W najbliższym kwartale największe szanse na znalezienie zatrudnienia czekają w produkcji przemysłowej, w budownictwie oraz w sektorze związanym z przemysłem wydobywczym. Wśród sześciu analizowanych regionów najbardziej optymistyczni są pracodawcy z północnej Polski – wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” dla trzeciego kwartału 2018 roku.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej dla trzeciego kwartału 2018 roku, zadeklarowana przez polskich pracodawców wynosi wzrost o 13 proc. W praktyce oznacza to dobre perspektywy dla osób poszukujących pracy. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany rekrutacyjne pracodawców uległy poprawie o 1 punkt procentowy, a w ujęciu rocznym poprawiły się o 6 punktów procentowych. Spośród 750 ankietowanych pracodawców 18 proc. chce powiększać swoje zespoły, 3 proc. planuje redukcję etatów, a 77 proc. nie przewiduje zmian personalnych. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa najbardziej optymistyczni są przedstawiciele dużych firm z prognozą +26 proc., za nimi znajdują się średnie (+13 proc.), mikro (+7 proc.) i małe przedsiębiorstwa (+5 proc.).

– Polskie dane dotyczące zatrudnienia w przemyśle wyróżniają się na tle Europy, a prognoza dla tego sektora zadeklarowana przez polskich pracodawców daje nam trzecie miejsce wśród 26 analizowanych rynków z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Dobra passa na polskim rynku pracy będzie trwała również w pozostałych analizowanych sektorach, gdzie pracodawcy z optymizmem patrzą w najbliższy kwartał – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne na trzeci kwartał 2018 roku przedstawiły firmy z sektora produkcji przemysłowa, gdzie prognoza netto zatrudnienia to wzrost o 23 proc. Na dobre perspektywy zatrudnienia mogą też liczyć poszukujący pracy w budownictwie (+16 proc.) i w sektorze kopalnie/przemysł wydobywczy (+16 proc.).

W raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” zaprezentowano dane dla 10 obszarów rynku, w każdym z nich pracodawcy deklarują dodatnią prognozę zatrudnienia i z optymizmem podchodzą do okresu lipiec-wrzesień 2018 roku.

W porównaniu z danymi sprzed roku plany firm w sześciu z dziesięciu analizowanych sektorów wskazują na wzrost zatrudnienia. Największa poprawa, o 16 punktów procentowych dotyczy produkcji przemysłowej. Plany rekrutacyjne polskich pracodawców pogorszyły się w trzech obszarach. Największy spadek widoczny jest w przypadku instytucji sektora publicznego oraz rolnictwa/leśnictwa/rybołówstwa – o 3 punkty procentowe.

Najlepsze perspektywy dla poszukujących pracy czekają na mieszkańców północnej Polski, gdzie pracodawcy deklarują prognozę zatrudnienia na poziomie +15 proc. Jednocześnie jest to najlepsza prognoza dla tego regionu od blisko 10 lat. Równie optymistyczne co do planów zatrudnienia w najbliższym kwartale są firmy z regionów południowo-zachodniego oraz wschodniego, gdzie prognoza wynosi po +14 proc. Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich sześciu analizowanych regionach.

W ujęciu kwartalnym plany rekrutacyjne polskich pracodawców poprawiły się w czterech z sześciu regionów, pogorszyły w dwóch. Największy wzrost dotyczy regionów wschodniego, północnego i północno-zachodniego (o 3 punkty procentowe), a największy spadek regionu centralnego (o 3 punkty procentowe). W ujęciu rocznym w pięciu regionach odnotowano wzrost prognozy, największy dla regionu północ (o 11 punktów procentowych), dla regionu południe plany pracodawców pozostały bez zmian.

Spośród 26 przeanalizowanych rynków z regionu EMEA najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zadeklarowali pracodawcy z Chorwacji (+26 proc.), Węgier (+19 proc.), Grecji (+15 proc.) i Portugalii (+15 proc.). Polska z prognozą +13 proc. plasuje się zaraz za nimi, ex aequo z Rumunią. Jedynym krajem, gdzie odnotowano ujemny wynik są Włochy (-2 proc.).

W badaniu ManpowerGroup przeanalizowano dane zebrane wśród 21 tys. pracodawców z 26 krajów regionu EMEA. W ujęciu globalnym raport przedstawia dane dla 44 krajów i terytoriów, zebrane wśród 60 tys. pracodawców.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

17. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
13. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
3. Festiwal Architektury i Budownictwa
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.