Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Przyszłość nadeszła w Galerii Krakowskiej
następny
Hebe zdobywa Dolny Śląsk

reklama

Nasze drogie metry

Opr./edited TC 29 października 2018
Nasze drogie metry
Największe rynki w Europie w dużym stopniu odrobiły straty, a czynsze za powierzchnie handlowe powróciły do poziomów sprzed kryzysu lub je przekroczyły – podaje Nigel Almond z Cushman & Wakefield
EUROPA Czynsze za wynajem powierzchni biurowych w Europie rosną nieprzerwanie od ośmiu kwartałów, przy czym w trzecim kwartale 2018 roku wzrosły o 0,7 proc. – wynika z najnowszego raportu "DNA of Real Estate" opracowanego przez firmę Cushman & Wakefield.
W ujęciu rocznym stawki czynszowe w Europie wzrosły najbardziej w sektorze nieruchomości biurowych, o 2,5 proc. Z kolei na rynku nieruchomości logistycznych wzrost czynszów wyniósł 1,8 proc. w skali roku oraz 0,7 proc. w minionym kwartale – to najszybsze tempo wzrostu od 2008 roku.

Handel sobie radzi

Czynsze za wynajem powierzchni handlowych natomiast wzrosły znacząco od czasu ostatniego kryzysu finansowego i są obecnie o ponad 30 proc. wyższe niż w 2008 roku, do czego w największym stopniu przyczyniły się trendy wzrostowe w Europie Zachodniej. Jednak w trzecim kwartale bieżącego roku stawki czynszowe w tym segmencie rynku obniżyły się o 0,4 proc., a w ujęciu rocznym o 0,5 proc. – Największe rynki w Europie, czyli Francja, Niemcy, kraje nordyckie i Beneluksu oraz Wielka Brytania, w dużym stopniu odrobiły straty od czasu ostatniego kryzysu finansowego, a czynsze powróciły do poziomów sprzed kryzysu lub je przekroczyły – komentuje Nigel Almond, dyrektor zespołu ds. analiz danych w firmie Cushman & Wakefield. – Rynki semi-core (w tym Irlandia, Włochy, Portugalia, Europa Środkowo-Wschodnia i Hiszpania) bardziej odczuły następstwa kryzysu, ale czynsze przy głównych ulicach handlowych w tych krajach generalnie wzrosły, co świadczy o utrzymującym się popycie na najbardziej atrakcyjne lokale w największych miastach europejskich – uważa Nigel Almond.

Czynsze za powierzchnie handlowe wzrosły w minionym kwartale tylko na czterech spośród 41 monitorowanych rynków: w Pradze (4,5 proc.), Sztokholmie (3,7 proc.), Londynie (2,3 proc.) i Helsinkach (1,4 proc.). Jednak wskutek dwucyfrowego spadku w Stambule stawki czynszowe w skali całego kontynentu obniżyły się o 0,4 proc. W porównaniu z dynamicznie rozwijającymi się sektorami nieruchomości biurowych i logistycznych, czynsze na rynku powierzchni handlowych w pięciu największych miastach Niemiec utrzymują się na stabilnym poziomie od 18 miesięcy.

Drugi kwartał z rzędu – po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2012 roku – więcej rynków nieruchomości handlowych odnotowało wzrost stóp kapitalizacji niż spadek. Na rynkach regionalnych w Wielkiej Brytanii zarejestrowano wzrost o 25 pb w Cardiff, Manchesterze i Newcastle. Stopy kapitalizacji wzrosły także w Stambule i Zurychu, wskutek czego średnia ważona dla najlepszych nieruchomości handlowych w Europie wyniosła 3,25 proc. (wzrost o 3 pb). Rosną także w Wielkiej Brytanii, gdzie w drugim kwartale 2016 roku spadły do rekordowo niskiego poziomu 3,12 proc. Na wszystkich pozostałych największych rynkach stopy kapitalizacji są obecnie najniższe od 10 lat.

Stopy nadal idą w dół

Czynsze za wynajem powierzchni biurowych w Europie wzrosły w ujęciu rocznym o ponad 2 proc. piąty kwartał z rzędu, ale są nadal niższe o 1,4 proc. w porównaniu z poziomem zarejestrowanym w trzecim kwartale 2008 roku, czyli przed kryzysem. Wzrosty odnotowano na 12 spośród 47 monitorowanych rynków, przy czym przede wszystkim w Niemczech (4,1 proc. w Monachium, 1,9 proc. w Hamburgu i 1,6 proc. w Berlinie). Ze względu na silny popyt i ograniczoną dostępność powierzchni biurowej czynsze wzrosły także na rynkach regionalnych w Wielkiej Brytanii (o 6,2 proc. w Bristolu, 4,5 proc. w Edynburgu i 2,1 proc. w Newcastle). Największy wzrost miał miejsce w Sofii, gdzie czynsze wzrosły o 7,1 proc. w ciągu kwartału i o ponad 11 proc. w ujęciu rocznym w wyniku dużej aktywności najemców.

Stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych w Europie obniżyły się o 1 pb do 4,41 proc., a ich kompresja na siedmiu z 47 monitorowanych rynków wyniosła od 10 do 25 pb. W Monachium zmniejszyły się o 10 pb do 2,7 proc. – najniższego poziomu w Europie. Stopy kapitalizacji spadły na czterech z pięciu rynków biurowych w Niemczech, przy czym najbardziej we Frankfurcie, bo aż o 25 pb, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów i dobrej kondycji rynku. O tyle samo obniżyły się stopy kapitalizacji w Budapeszcie i Lizbonie.

Magazyny dobrze

Sektor nieruchomości logistycznych nadal odnotowuje dobre wyniki zarówno pod względem aktywności najemców, jak i inwestorów, o czym świadczy największy kwartalny wzrost czynszów (na równi z sektorem biurowym) oraz najgłębsza kompresja stóp kapitalizacji, które w przypadku najlepszych obiektów logistycznych w Europie obniżyły się o 5 pb w ciągu kwartału oraz o 41 pb w ujęciu rocznym i wynoszą obecnie 5,9 proc. Do wzrostu czynszów w Europie o 0,7 proc. przyczyniły się przede wszystkim rynki regionalne w Wielkiej Brytanii, w tym Leeds (8,7 proc.), Cardiff (8,3 proc.) i Bristol (3,6 proc.). Jest to spowodowane przez duży popyt wśród najemców i absorpcję nowej podaży w warunkach ograniczonej dostępności powierzchni logistycznych. Wzrosty odnotowano także w Moskwie (6,6 proc.), Dublinie (4,4 proc.) i Budapeszcie (3,8 proc.).

Stopy kapitalizacji spadły poniżej 6 proc. – w porównaniu z drugim kwartałem 2018 roku były niższe o 5 pb i wynoszą obecnie 5,90 proc. Kompresję o ponad 20 pb odnotowano w krajach Beneluksu, a w Brukseli i Antwerpii o 40 pb (z 5,90 proc. do 5,50 proc.). Stopy kapitalizacji obniżyły się na 17 spośród 45 rynków logistycznych. W Niemczech wynoszą obecnie 4,45 proc., co oznacza, że zmniejszyły się o 11 pb w ciągu kwartału i o 65 pb rok do roku. Stopy kapitalizacji na wszystkich monitorowanych rynkach utrzymują się na bardzo zbliżonym do siebie poziomie (od 4,4 proc. do 4,6 proc.).

– We wszystkich kategoriach aktywów na głównych rynkach nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej obserwujemy takie same trendy jak na całym kontynencie. W Polsce rosną czynsze za wynajem powierzchni biurowych i logistycznych, a Praga odnotowuje najszybsze w Europie tempo wzrostu kosztów najmu lokali przy głównych ulicach handlowych. Przewidujemy, że w Europie Środkowo-Wschodniej kompresja stóp kapitalizacji będzie się pogłębiać we wszystkich sektorach nieruchomości – prognozuje Soren Rodian Olsen, partner, dyrektor działu rynków kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.