Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Amrest przejął Sushi Shop
następny
Wynajmują u Tristana

reklama

Grunty pod Mieszkanie Plus po nowemu

Eurobuild CEE 05 listopada 2018
POLSKA Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło propozycję nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która ma usprawnić pozyskiwanie i gospodarowanie gruntami przeznaczonymi na realizację programu Mieszkanie Plus.
Zwiększenie zasobu gruntów pod zabudowę mieszkaniową i elastyczne formy udostępnienia gruntów pod inwestycje mieszkaniowe – to najważniejsze zmiany, które miałyby zostać wprowadzone do ustawy. Dzięki nowym regulacjom Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) ma zwiększać podaż mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach realizowanych głównie na gruntach Skarbu Państwa. Na tych nieruchomościach maj powstawać mieszkania przeznaczone na wynajem, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności. Zasadniczą zmianą ma być rezygnacja z ograniczenia stosowania rozwiązań zawartych w ustawie wyłącznie do mieszkań o czynszu normowanym – wysokość czynszu powinna uwzględniać specyfikę danej inwestycji.

– Proponujemy uelastycznienie form gospodarowania nieruchomościami państwowymi. KZN będzie miał możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Wprowadzimy możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – zapowiada ministerstwo w komunikacie. – Zaproponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do budowania mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach – zapewnia urząd.

Dla zapewnienia wystarczającej ilości gruntów ministerstwo proponuje zaangażowanie nowych zasobów gruntów, w tym celu stworzono rozwiązania, które mają zachęcić Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Mienia Wojskowego do przekazywania gruntów do zasobu KZN, ale również umożliwić przekazywanie terenów do zasobu, którym gospodaruje KZN nieruchomości przez spółki Skarbu Państwa i instytuty badawcze. W przypadku zbycia nieruchomości przejętej od ANR i AMW, KZN będzie wypłacał tym podmiotom kwotę odpowiadającą 90 proc. dochodów uzyskanych ze zbycia lub udostępnienia tej nieruchomości.
– Dla usprawnienia sporządzania wykazów nieruchomości rezygnujemy z obowiązku ujmowania w wykazach nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego (np. grunty zajęte przez pas drogowy lub pokryte wodami). Zmiany te ułatwią organom sporządzanie wykazów, a KZN będzie szybciej sprawdzał wykazy i łatwiej identyfikował nieruchomości pod zabudowę – pisze dalej ministerstwo.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

10. Konferencja Inwestycji Hotelowych
Garnitury na rowery. III przejazd dyskusyjno-miastoznawczy.
10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.