Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Black Friday po śląsku
następny
Burgery od Maksa w Warszawie

reklama

Ceny rosną, ale mniej dynamicznie

Opr./edited TC 30 listopada 2018
POLSKA W trzecim kwartale 2018 roku w sektorze nieruchomości mieszkaniowych nie pojawiły się zjawiska wskazujące na trwałe nierównowagi, a rynek pozostaje w stabilnym trendzie – czytamy w komentarzu do kolejnej, kwartalnej edycji HRE Index.
HRE Index w minionym kwartale wyniósł 0,604 i był nieznacznie niższy niż w kwartale poprzednim, o 1,58 pkt. proc., oraz o 3,3 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku 2017. Wskazywać ma to na kontynuację stabilnego trendu zapoczątkowanego jeszcze w pierwszym kwartale 2014 roku.

Wyniki poszczególnych subindeksów za trzeci kwartale tego roku są następujące:
  • Subindeks cen HRE Index: nie zaszły w nim znaczące zmiany, wskaźnik uplasował się na poziomie 0,798 wobec 0,815 w poprzednim kwartale. Subindeks sektora bankowego HRE Index: wyniósł 0,414 i był niższy o 6,9 pkt. proc. niż w drugim kwartale tego roku.
  • Subindeks gospodarstw domowych HRE Index: ukształtował się na poziomie 0,45, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem 2018 roku o 3,5 pkt. proc.
  • Subindeks sektora budownictwa HRE Index: zmienna wzrosła o 0,9 pkt proc. do 0,794 pkt. proc., co potwierdza wskazania o wysokiej podaży mieszkań na rynku budowalnym.
– Oceniając poziom subindeksów w trzecim kwartale tego roku można stwierdzić, że nie ma istotnych zagrożeń dla rozwoju rynku nieruchomości. Wartość indeksu rynku nieruchomości w minionym kwartale znajdowała się – z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwoju rynku i potencjalnego narastania nierównowag na rynku – na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Zwrócić należy uwagę na rekordowe poziomy subindeksu sektora budownictwa, które na przestrzeni roku w największym stopniu przekładały się na wzrost końcowego indeksu koniunktury. Nie spodziewamy się znaczących korekt w najbliższych kwartałach – przekonuje Michał Cebula z HRE Think Tank.

– Spadek subindeksu cen nieruchomości w trzecim kwartale 2018 roku wynikał ze spadku realnej dynamiki wzrostu cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Ceny mieszkań rosną, ale dynamiki wzrostu cen znacząco wyhamowały. Obecne ceny bardziej zbliżyły się do cen równowagi długookresowej niż to miało miejsce w poprzednich kwartałach – podkreśla Michał Sapota z HRE Think Tank. – W trzecim kwartale 2018 roku na wysokość subindeksu sektora budownictwa największy wpływ miał wzrost wskaźnika obrazującego relację liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, do liczby mieszkań znajdujących się w trakcie budowy. Sektor budownictwa mieszkaniowego znajduje się pod silną presją popytową, stąd wysokie wartości naszego subindeksu budownictwa, na który największy wpływ mają właśnie rozpoczęte budowy – dodaje Maciej Grabowski z HRE Think Tank.

***
HRE Index, postały w ramach HRE Think Tank. jest kompleksowym narzędziem oceny rynku nieruchomości w Polsce, którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości. HRE Index, który jest publikowany w cyklach kwartalnych, ma sprzyjać przejrzystości rynku, a także podejmowaniu dobrych decyzji gospodarczych i regulacyjnych.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.