Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Black Friday po śląsku
następny
Burgery od Maksa w Warszawie

reklama

Ceny rosną, ale mniej dynamicznie

Opr./edited TC 30 listopada 2018
POLSKA W trzecim kwartale 2018 roku w sektorze nieruchomości mieszkaniowych nie pojawiły się zjawiska wskazujące na trwałe nierównowagi, a rynek pozostaje w stabilnym trendzie – czytamy w komentarzu do kolejnej, kwartalnej edycji HRE Index.
HRE Index w minionym kwartale wyniósł 0,604 i był nieznacznie niższy niż w kwartale poprzednim, o 1,58 pkt. proc., oraz o 3,3 pkt. proc. wyższy od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku 2017. Wskazywać ma to na kontynuację stabilnego trendu zapoczątkowanego jeszcze w pierwszym kwartale 2014 roku.

Wyniki poszczególnych subindeksów za trzeci kwartale tego roku są następujące:
  • Subindeks cen HRE Index: nie zaszły w nim znaczące zmiany, wskaźnik uplasował się na poziomie 0,798 wobec 0,815 w poprzednim kwartale. Subindeks sektora bankowego HRE Index: wyniósł 0,414 i był niższy o 6,9 pkt. proc. niż w drugim kwartale tego roku.
  • Subindeks gospodarstw domowych HRE Index: ukształtował się na poziomie 0,45, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem 2018 roku o 3,5 pkt. proc.
  • Subindeks sektora budownictwa HRE Index: zmienna wzrosła o 0,9 pkt proc. do 0,794 pkt. proc., co potwierdza wskazania o wysokiej podaży mieszkań na rynku budowalnym.
– Oceniając poziom subindeksów w trzecim kwartale tego roku można stwierdzić, że nie ma istotnych zagrożeń dla rozwoju rynku nieruchomości. Wartość indeksu rynku nieruchomości w minionym kwartale znajdowała się – z punktu widzenia bezpieczeństwa rozwoju rynku i potencjalnego narastania nierównowag na rynku – na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Zwrócić należy uwagę na rekordowe poziomy subindeksu sektora budownictwa, które na przestrzeni roku w największym stopniu przekładały się na wzrost końcowego indeksu koniunktury. Nie spodziewamy się znaczących korekt w najbliższych kwartałach – przekonuje Michał Cebula z HRE Think Tank.

– Spadek subindeksu cen nieruchomości w trzecim kwartale 2018 roku wynikał ze spadku realnej dynamiki wzrostu cen zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Ceny mieszkań rosną, ale dynamiki wzrostu cen znacząco wyhamowały. Obecne ceny bardziej zbliżyły się do cen równowagi długookresowej niż to miało miejsce w poprzednich kwartałach – podkreśla Michał Sapota z HRE Think Tank. – W trzecim kwartale 2018 roku na wysokość subindeksu sektora budownictwa największy wpływ miał wzrost wskaźnika obrazującego relację liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, do liczby mieszkań znajdujących się w trakcie budowy. Sektor budownictwa mieszkaniowego znajduje się pod silną presją popytową, stąd wysokie wartości naszego subindeksu budownictwa, na który największy wpływ mają właśnie rozpoczęte budowy – dodaje Maciej Grabowski z HRE Think Tank.

***
HRE Index, postały w ramach HRE Think Tank. jest kompleksowym narzędziem oceny rynku nieruchomości w Polsce, którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości. HRE Index, który jest publikowany w cyklach kwartalnych, ma sprzyjać przejrzystości rynku, a także podejmowaniu dobrych decyzji gospodarczych i regulacyjnych.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

26 listopada 2018

Pierwsze Bulwary wyprzedane

08 listopada 2018

Trzeci Kwartał na 75 proc.

05 października 2018

Brzozowy Zakątek pełen

04 października 2018

T1 od Tynkbudu1

01 października 2018

Nautica gotowa i (prawie) wyprzedana

05 września 2018

Oto klucze do Krakowa

23 sierpnia 2018

Ostatnia szansa na Moko

01 sierpnia 2018

80 proc. na Rajskiej 8

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.