Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Papricana: drugie starcie
następny
Staybridge Suites coraz wyżej

reklama

Kar nawał na A1 i S3

Eurobuild CEE 02 maja 2019
Kar nawał na A1 i S3
Autostrada A1 na odcinku Pyrzowice – Częstochowa
POLSKA GDDKiA usunęła konsorcjum firm Salini Polska (lider), Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali z dwóch placów budów: odcinka autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia, odcinek F, oraz z fragmentu drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Według GDDKiA, mimo wielokrotnych wezwań wykonawca nie realizował prac objętych kontraktami.
Ponadto, jak twierdzi zleceniodawca, "wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów".

Kontrakt na odcinek A1 zawarto 12 października 2015 roku, jego wartość wynosiła około 703,2 mln zł. GDDKiA nie naliczyła jeszcze kary za przekroczenie terminu ukończenia robót, gdyż ten jeszcze nie upłynął. Została jednak naliczona kara "za brak osiągnięcia kamienia milowego inwestycji" w wysokości około 32,5 mln zł. Zgodnie z kontraktem wykonawca miał możliwość zabezpieczenia kary gwarancją bankową, z czego skorzystał. Wykonawcy naliczono także (zgodnie z umową) kary w wysokości 15 proc. wartości nieukończonych robót, ta kwota jest szacowana na 44 mln zł. Równolegle na wykonawcę nałożono kary za opóźnione płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości ponad 5,5 mln zl, a także za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi (łącznie 915 tys. zł). Ponadto, na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów zgłoszonych zamawiającemu w łącznej wysokości około 5 mln zł.
Na 26 kwietnia 2019 roku zaawansowanie rzeczowe projektu ogółem wynosi 58,25 proc., w tym robót – 52,98 proc. Z kolei zaawansowanie finansowe zostało wyliczone na 66,6 proc.wliczając wypłatę zaliczki oraz 58,81 proc. bez zaliczki. Procentowy upływ czasu wyniósł 94,22 proc. z uwzględnieniem aneksu wydłużającego czasu na ukończenie projektu.

Umowę na wspomniany fragment trasy S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ zawarto 22 grudnia 2014 roku, kwota kontraktu netto wyniosła około 456,12 zł (około 561 mln brutto, co stanowi około 85 proc. kosztorysu inwestorskiego). GDDKiA naliczyła wykonawcy kary umowne w wysokości około 84,5 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy. Oprócz tego zamawiający jest uprawniony do obciążenia wykonawcy dalszymi karami umownymi. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu ich wartość została oszacowana na 20,6 mln zł, dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji. Dodatkowo zamawiający wystąpił do gwaranta o zabezpieczenie kwoty należytego wykonania umowy w kwocie 56,1 mln zł.

Ponadto, jak podaje GDDKiA, na skutek zaniechania realizacji przez wykonawcę obowiązków wynikających z kontraktu doszło do powstania zaległości wobec 71 podmiotów w łącznej wysokości ponad 41,28 mln zł. Do 26 kwietnia tego roku, po rozpatrzeniu 15 wniosków, zleceniodawca zapłacił im bezpośrednio łącznie prawie 9,8 mln zł. Dodatkowo GDDKiA naliczyła kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i dostawców (łącznie 164 przypadki). Łączna wartość kar umownych naliczonych za to uchybienie wynosi około 4,9 mln zł, z czego 210 tys. zł zostało zapłacone przez wykonawcę, a 4,7 mln zł zostało potrącone z faktur wykonawcy.


Odcinki, na których konsorcjum Salini Polska realizowało inwestycjeNewsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.