Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Tooles.pl się rozrasta
następny
Mogą budować Waterfront

reklama

TXM będzie zamykał nierentowne sklepy

Eurobuild CEE 10 czerwca 2019

POLSKA Sieć dyskontów odzieżowych TXM, która przechodzi proces restrukturyzacji, zaprezentowała główne założenia tego programu. Przygotowana strategia naprawy została opracowana przez zarząd przy współpracy z ekspertami oraz akcjonariuszami. TXM zamierza podjąć szereg czynności, które w rezultacie pozwolą osiągnąć stabilizację finansową, a w dłuższym terminie rentowność.

Zarząd TXM w restrukturyzacji zaprezentował główne punkty planu naprawczego. Strategia zakłada wyeliminowanie wszelkich operacji, które powodują wypływ gotówki ze spółki. Do tego obszaru zaliczają się zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Z drugiej zaś strony sukces może przynieść jedynie taki plan restrukturyzacji, który będzie prawidłowo adresował kluczowe wyzwania strategiczne, takie jak zmiany w ofercie asortymentowej i jej optymalne dostosowanie do potrzeb klientów, przygotowanie planów zakupu towarów opartych na realnych prognozach sprzedaży oraz optymalna alokacja towarów w sklepach sieci. Zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego, TXM zamierza zamknąć część nierentownych sklepów w Polsce. W tym celu wytypowano około 80 lokalizacji, które pozostają nierentowne i nie mają perspektyw na odzyskanie rentowności. Spółka podjęła również decyzję o wycofaniu się z zagranicznych rynków, czyli z Rumunii i Słowacji.

Zaprezentowany zarys planu restrukturyzacyjnego zakłada również dostosowanie oferty sprzedawanych produktów, ukończenie realizacji strategii dla wybranych grup asortymentowych oraz optymalizację procesu zarządzania zapasami pomiędzy placówkami handlowymi.

Pod koniec maja bieżącego roku spółka poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z bankami finansującymi (PKO BP oraz ING) o utrzymaniu status quo spłaty zadłużenia. Aneks zagwarantował spółce wydłużenie obowiązującej umowy oraz okresów kredytowania.

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami TXM chce, aby propozycje układowe zagwarantowały pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot głównych, częściowo w formie konwersji wierzytelności na akcje nowej emisji, a częściowo w postaci spłat.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.