Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Go Sport zniknie z polskiego rynku
następny
Sztuczna inteligencja zmniejszy kolejki w sklepach

reklama

Czekają nas zmiany w prawie budowlanym

Opr./edited AZ 01 sierpnia 2019
POLSKA Stały Komitet Rady Ministrów przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym, zaproponowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), podał resort.
Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać m.in. przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Będzie też nowa procedura legalizacji starych samowoli budowlanych, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo takich obiektów.

Z przyjętego dokumentu wynika, że program "Czyste Powietrze" będzie opierać się o rozwiązania promujące podłączanie wszystkich nowych inwestycji do sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest to dziś możliwe, wynikają stąd zmiany w prawie energetycznym umożliwiające egzekwowanie obowiązku podłączania budynków. Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający sieciami technicznymi będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do tych sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Ustawa wprowadzi też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Łatwiej będzie teraz zalegalizować samowole budowlane. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dodatkowo, budujący będą na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie składać mniej dokumentów. Do wniosku będą dołączali tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się też liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku z 4 do 3. Po zmianach, projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót, czytamy dalej.
W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej".

Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej podważyć, podano również.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.