Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Konsolidacje siłą napędową
następny
Mzuri CFI świętuje

reklama

Dostępność Plus z podpisem prezydenta

Eurobuild CEE 20 sierpnia 2019
POLSKA W urzędach zniknąć mają bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności – to główne zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą podpisał prezydent RP.
– Jeśli chodzi o równość szans i dostęp do instytucji publicznych, nie godzimy się na podział na „sprawnych” i „niepełnosprawnych”. Każdy ma prawo do równego traktowania, dlatego podmioty publiczne będą miały obowiązek dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Nasza ustawa daje też narzędzia, które w tym pomogą – mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Celem ustawy jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych – urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów.

Aby to osiągnąć, w ustawie zapisano kilka rozwiązań, między innymi:
– zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (na przykład brak barier architektonicznych, właściwe oznakowanie, dostępne strony internetowe),
– Fundusz Dostępności, którego środki mają być przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi montaż wind w budynkach wielorodzinnych),
– umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności, skutkiem będzie mogło być nałożenie grzywny na instytucję publiczną,
– koordynację inicjatyw prodostępnościowych – ze strony rządu koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, którego ma wspierać Rada Dostępności wzorowana na amerykańskiej Access Board,
– szansę zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, wyjątkiem są przepisy odnoszące się do certyfikacji dostępności, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do przepisów o dostępności. – Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – zapowiada Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

Łódź REdiscover
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.