EN

Jesteśmy na ostatniej prostej 2023 roku. Co dalej z inwestycjami?

Polska to nieustannie jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowiący doskonałą alternatywę dla rynków zachodnich. Po wybuchu wojny na Ukrainie w lutym ubiegłego roku, inwestorzy nie wstrzymali swoich decyzji inwestycyjnych. Potwierdziło to tylko, że większość z nich wyciągnęła wnioski z pandemii wywołanej przez Covid-19, która zmieniła percepcję poszczególnych inwestorów.

Bez spowolnienia dla klientów premium

W ostatnim czasie na zlecenie naszego klienta, przeprowadziliśmy proces sprzedaży nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną w Krakowie. Efekt jest imponujący pod względem ilości złożonych ofert. Jest to przejaw kurczącej się podaży terenów inwestycyjnych i oznacza dodatkowo, że inwestorzy potrzebują lokować środki w nowe grunty, aby zapewnić ciągłość prowadzonej działalności. Z początkiem roku 2023 roku widzieliśmy lekkie spowolnienie związane z wysokim kosztem finansowania nowych inwestycji, jednak nadzieję w segmencie popularnym rozpalił Bezpieczny kredyt 2.0.

Z tego typu sytuacją nie mamy do czynienia w segmencie premium i ultra premium, tj. w ścisłych lokalizacjach Warszawy i miast regionalnych Polski. Deweloperzy chcą wyraźnie dywersyfikować ryzyko, kierując ofertę do klienta zamożniejszego, który „opiera się” cyklowi koniunktury. Wzmożone zainteresowanie tego typu lokalizacjami znajduje odzwierciedlenie w nieobserwowanych poziomach ceny do tzw. PUM-u.

Zmiany w lex deweloper

Duży impuls dla rynku dają także zmiany w legislacji. Przykładowo, nowelizacja specustawy mieszkaniowej w sposób istotny wpłynie na poszerzenie oferty gruntów z potencjałem mieszkaniowym o tereny zdegradowane, zabudowane przestarzałą tkanką handlową i biurową. Widać olbrzymie zainteresowanie tego typu nieruchomościami. Konsultujemy obecnie kilka projektów, tworząc dla nich optymalny scenariusz konwersji funkcji i tym samym – uwolnienia największej wartości.

Spektakularnym przykładem zmiany przeznaczenia nieruchomości może być Galeria Malta, na terenie której po wyburzeniu, zgodnie ze studium, może powstać osiedle mieszkaniowe i obiekty usługowe. Nie bez znaczenia dla rynku mieszkaniowego ma także nowelizacja rozporządzenia zmieniająca zasady wydawania decyzji środowiskowych. Wiele projektów mieszkaniowych, których czas realizacji był dotychczas dalece odwleczony w czasie, doczeka się wcześniejszej realizacji i pozwoli deweloperom szybciej odzyskać zainwestowane środki. Stawia to także w lepszej sytuacji właścicieli ziemi o znaczącym potencjale mieszkaniowym.

Zamykanie transakcji i nowe projekty

Jesteśmy na ostatniej prostej roku 2023. Wyraźnie da się odczuć, że deweloperzy skupiają się na projektach, które mają perspektywę realnego zamknięcia przed jego końcem. Przed nami trudny okres, gdzie na ostatniej prostej przeprowadzamy inwestorów i właścicieli nieruchomości przez badania due diligence, zmierzając do sfinalizowania transakcji. Nie zwalniają jednak też prace związane z nowymi projektami, w końcu jest to okres budżetowania na 2024 roku.

Pomimo niesprzyjających warunków z początku 2023 roku, obserwujemy diametralną zmianę i przyspieszenie w ostatniej połowie roku. Na rynku gruntów inwestycyjnych pojawiło się kilka ciekawych projektów, które z pewnością znajdą nabywców do końca roku.

Kategorie