EN

Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.eurobuildcee.com. W regulaminie zawarte są informacje i zasady korzystania z serwisu, a także prawa i obowiązki klientów oraz użytkowników korzystających z usług serwisu.

Wydawcą serwisu www.eurobuildcee.com jest Eurocee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Sarmacka 13/92, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391464, NIP: 951-23-44-919, Regon: 143186933.

Definicje

eurobuildcee.com - serwis internetowy zwany dalej serwisem, gromadzący materiały (teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp.) o nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz świadczący usługi reklamowe.

Usługodawca – właściciel serwisu www.eurobuildcee.com tj. Eurocee Sp. z o.o.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu oraz dostępnych usług.

Administrator danych osobowych - Eurocee Sp. z o.o.

Partner - każdy podmiot współpracujący z Eurocee Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Eurocee Sp. z o.o. na rzecz użytkowników dostępne w serwisie www.eurobuildcee.com:

- magazyn on-line / informacje prasowe
- newsletter
- archiwum informacji
- sklep internetowy
- reklamy

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu www.eurobuildcee.com należącego do Eurocee Sp. z o.o. są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, PRAWA PRASOWEGO oraz praw o rejestracji znaków należących do Eurocee Sp. z o.o.

Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Eurocee Sp. z o.o.

W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Eurocee Sp. z o.o. prezentuje
w serwisie www.eurobuildcee.com utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez partnerów serwisu. Eurocee Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.eurobuildcee.com .

Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Odpowiedzialność usługodawcy

Eurocee Sp. z o.o. zapewnia ciągłość działania serwisu. W razie nieprawidłowości w działaniu systemu, klient może zgłosić reklamację.

Eurocee Sp. z o.o. oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy i przekaz z nich wynikający.

Eurocee Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym i zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Eurocee Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

Polityka prywatności

Podczas korzystania z serwisu eurobuildcee.com mogą być wykorzystywane pliki cookies (ciasteczka – małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w serwisie przez Eurocee Sp. z o.o. - aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Eurocee Sp. z o.o. www.eurobuildcee.com .

Dane osobowe

Eurocee Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza udostępnione dobrowolnie dane osobowe zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych przez EUROCEE Sp. z o.o. zawiera Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.

Eurocee sp. z o.o. udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika,
w tym codzienny newsletter, dostęp do archiwum i forum dyskusyjnego (komentarzy).

Postanowienia końcowe

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: eurobuild@eurobuildcee.com.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Eurocee Sp. z o.o. akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.eurobuildcee.com .

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.eurobuildcee.com , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Wydanie 11 (283) listopad 2023

Kategorie