EN

Centra usług wspólnych w centrum zainteresowania

Polska to atrakcyjny rynek dla centrów nowoczesnych usług biznesowych, głównie wysokospecjalistycznych. Sektor ten zajmuje największą część powierzchni biurowej w naszym kraju. Jak wynika z danych CBRE, tylko w zeszłym roku ów wolumen powiększyły 32 nowe ośrodki tego typu. Liderami w branży pozostają Kraków i Warszawa, ale coraz więcej centrów pojawia się w mniejszych miastach, jak Łódź, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów. O wyborze lokalizacji dla centrów usług wspólnych decyduje głównie dostęp do wykwalifikowanych pracowników, których łączna liczba w kraju przekroczyła 435 tys. Dane ABSL wskazują, że to wzrost o 8 proc. w ciągu roku.

Obecnie w kraju znajduje się ponad 1,8 tys. centrów nowoczesnych usług biznesowych. Jak podaje ABSL, głównym motorem rynku są te wysokospecjalistyczne, przede wszystkim IT, obejmujące ponad 45 proc. już istniejących biznesów i ponad połowę nowych inwestycji. Przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji poszukiwane są miejsca z dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Obecnie najbardziej pożądane są umiejętności technologiczne, ale także językowe czy księgowe. Liczba osób zatrudnionych w sektorze wzrosła o 8 proc. w ciągu roku i wszystko wskazuje na to, że będzie rosła dalej. Wzrost zatrudnienia w obszarze IT w perspektywie I kwartału 2024 roku planuje niemal 75 proc. przedstawicieli sektora, zapytanych w badaniu ABSL.

Oprócz najważniejszego warunku, jakim jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników, branża poszukuje komfortowych lokalizacji w centrach miast, z dobrą komunikacją miejską oraz dostępem do udogodnień i niezbędnych usług, a to ze względu na to, że w centrach zatrudniona jest zazwyczaj duża liczba pracowników. To elementy, które nie ulegną zmianie w najbliższej przyszłości, nawet pomimo rozwoju technologicznego i automatyzowania procesów oraz dostępu do sztucznej inteligencji. W centrach usług wspólnych zawsze kluczową rolę odgrywał będzie czynnik ludzki.

Centra biznesowe budując ofertę dla klienta zawsze uwzględniają koszty całej infrastruktury. Choć Polska nadal pozostaje atrakcyjna dla tego typu inwestorów w regionie, to koszty działalności w naszym kraju w ostatnim czasie wzrosły. W pierwszej kolejności sektor lokował się w największych ośrodkach miejskich, które nadal pozostają bardzo pożądane. Widzimy natomiast, że w coraz większym stopniu zaczynają kierować się w stronę mniejszych ośrodków miejskich. Na przykład w Łodzi znajduje się obecnie 111 centrów biznesowych, w Lublinie 73, a 67 w Szczecinie. Na popularności zyskują również Rzeszów i Bydgoszcz. Mimo wzrostowego trendu, koszty pracy w mniejszych miejscowościach wciąż są nieco niższe, przy dużo mniejszej konkurencji o pracownika niż w Warszawie czy Krakowie. Niższe są też koszty utrzymania.

Wśród najważniejszych wyzwań dla sektora usług wspólnych znajdują się automatyzacja procesów i umiejętne zarządzenie w obszarze AI. Kolejnym jest wzrost kosztów utrzymania centrów w Polsce na tle całego regionu CEE. Nasz rynek musi udowodnić, że za wyższą ceną idzie też wyższa jakość i ogromne doświadczenie. Dodatkowo na branżę, podobnie jak na całą gospodarkę, wpływa sytuacja geopolityczna, która cały czas przynosi nowe wyzwania.

Kategorie