EN

REIT-y pomogą rozwinąć rynek najmu w Polsce

Rynek najmu oraz rynek inwestycyjny w Polsce może rozwinąć się szybciej dzięki wprowadzeniu REIT-ów. Kluczem do rozwoju REIT-ów w Polsce będzie stabilność prawa, przejrzysta forma opodatkowania oraz ograniczenie barier wejścia.

Szansa dla inwestorów indywidualnych

Usankcjonowanie działalności REIT-ów, czyli spółek inwestujących w najem nieruchomości, jest zmianą długo oczekiwaną, która może korzystnie wpłynąć na polski rynek i wzmocnić pozycję polskich inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dwie najważniejsze korzyści z wprowadzenia REIT-ów do polskiego porządku prawnego to umożliwienie graczom indywidualnym inwestowania bez konieczności zakupu nieruchomości oraz zdynamizowanie rynku najmu.

Czynsze płacone w złotówkach są istotnym czynnikiem hamującym rozwój budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Na rynku nieruchomości komercyjnych dominują bowiem inwestorzy zagraniczni, którzy wolą lokować swoje środki w aktywa gwarantujące przychody w euro – takie jak biura czy centra logistyczne. Te z kolei były niemal niedostępne dla inwestora indywidualnego.

Dzięki REIT-om i zwiększeniu obecności inwestorów złotówkowych, rynek może zyskać stabilny dopływ gotówki niezbędny do zbudowania dużego portfela nieruchomości generujących dywidendę, takich jak na przykład mieszkania na wynajem. Z drugiej strony inwestor indywidualny zyska możliwość inwestowania w klasę aktywów takich jak biura, magazyny, farmy wiatrowe czy centra danych.

Na rynku REIT-ów będą mogły inwestować instytucje prowadzące Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które obecnie nie mają możliwości bezpośredniego inwestowania w nieruchomości. Oznacza to, że również pośrednio inwestorzy indywidualni będą uczestniczyć w obrocie akcjami spółek działających na rynku najmu.

REIT-y na giełdę!

Rząd prowadzi obecnie prace nad ustawą wprowadzającą REIT-y do polskiego prawa. Według ostatnich informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, REIT-y mają być spółkami akcyjnymi z siedzibą w Polsce. Obrót ich akcjami będzie odbywał się na giełdzie. W polskim prawie będą funkcjonować pod nazwą SINN – spółki inwestujące w najem nieruchomości.

Z punktu widzenia inwestorów działanie SINN na publicznym, regulowanym rynku jest bardzo dobrą wiadomością. Pozwala na płynność inwestycji oraz gwarantuje bezpieczeństwo wynikające z dostępu do informacji udostępnianych w związku z obowiązkiem raportowym, jaki spoczywa na spółkach publicznych.

Trwające obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwie Finansów prace nad ustawą obejmują m.in. ustalenie minimalnego kapitału zakładowego oraz formę opodatkowania. Obie te kwestie będą miały duże znaczenie dla przyszłego rozwoju SINN w Polsce.

Niewątpliwie korzystny, prosty i przejrzysty sposób opodatkowania wsparłyby rozwój SINN w Polsce, najważniejsza jednak będzie jakość i stabilność przepisów. Dokonując inwestycji z perspektywą pięciu lat i więcej, inwestor oczekuje, że w tym okresie nie nastąpi zmiana w prawie – w szczególności podatkowym – wpływająca na zakładaną stopę zwrotu. Inwestycje w REIT powinny mieć charakter długoterminowy. Częste zmiany przepisów mogą w przyszłości wpływać destabilizująco na rynek.

Kategorie