EN

Robert Wrzosek

Cream Property Advisors

Polska
Robert Wrzosek

Robert Wrzosek wzmocnił zespół projektowy CNC jako project manager. Będzie odpowiadał za audyty i optymalizacje w realizacjach usługi oszczędnościowej CNC. Robert jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W swojej ponad 15-letniej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie m.in. w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz biurach projektowych, gdzie współpracował przy prestiżowych projektach. Doświadczenie z zarządzania projektami zdobywał przy realizacji wielu obiektów przy pozyskaniu funduszy unijnych oraz przy wdrażaniu projektów pro energooszczędnościowych. Z racji wieloletniego doświadczenia w zakresie nadzoru i opieki nad infrastrukturą techniczną obiektów (instalacje HVAC, BMS i elektrycznych) wyspecjalizował się w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz wdrażania rozwiązań i systemów energooszczędnościowych.

Kategorie