EN

Piotr Piątkowski

MLP Group

Polska
Piotr Piątkowski

Za wdrażanie nowych proekologicznych standardów odpowiedzialny będzie Piotr Piątkowski, który objął stanowisko sustainability project mangera. Posiada doświadczenie w zakresie OZE. Swoje doświadczenie zdobywał w spółce KAPE, z którą współpracował od 2014 roku. Do głównych jego obowiązków należało prowadzenie inwestycji, przygotowywanie analiz techniczno-ekonomicznych, audytów energetycznych oraz innych strategicznych dokumentów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zastosowania OZE. Ponadto opracowywał optymalne modele biznesowe i koncepcje techniczne dla instalacji PV i modernizacji oświetlenia m.in. w formule ESCO (Energy Saving Company).

Kategorie