EN

Rosnący w Polsce e-commerce przełoży się na wzrost zainteresowania usługą fulfilment

Zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży online. Na podstawie najnowszej analizy rynku last mile zawartej w opracowaniu "Europe’s Last Mile. European Logistics Report 2022" oceniamy, że na każdy miliard euro wydany w segmencie sprzedaży detalicznej online będzie potrzebne 24 tys. mkw. miejskiej powierzchni magazynowej. Na siedmiu największych rynkach e-commerce Europy kontynentalnej (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Niderlandy, Szwecja i Polska) wartość sprzedaży detalicznej online wyniosła w 2021 roku około 293 mld euro. Zgodnie z przewidywaniami, do 2026 roku ta wartość ma wzrosnąć o 48 proc., można więc oszacować, że rynek do tego czasu będzie potrzebował dodatkowo 3,5 mln mkw. powierzchni „ostatniej mili” do jej obsługi. W Polsce może to być 536 tys. mkw.

Długofalowy wzrost sprzedaży e-commerce

Obecnie w sektorze e-commerce obserwujemy wyhamowanie dynamiki wzrostu sprzedaży. Nałożyło się na to kilka czynników. Zniesione zostały restrykcje w handlu stacjonarnym, a konsumenci wrócili do tradycyjnych kanałów sprzedaży, co spowolniło wykładniczy przyrost sprzedaży w handlu internetowym. Sytuacja gospodarcza, związana ze zwiększoną inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, przełożyła się z kolei na spadek konsumpcji. Inwestorzy i deweloperzy ostrożnie podchodzą więc teraz do nowych planów inwestycyjnych, czekając na ustabilizowanie sytuacji rynkowej.

Pomimo okresowych korekt, pewnym jest jednak, że sektor e-commerce będzie dalej rósł. Analitycy firmy Knight Frank przewidują dla Polski najszybszy wzrost sprzedaży detalicznej on-line w Europie, na poziomie 18,7 proc. w latach 2022-2026. W raporcie nasi eksperci przewidują, że współczynnik penetracji online na siedmiu największych rynkach e-commerce w Europie do 2026 roku wzrośnie do poziomu 19,3 proc., z obecnych 15,6 proc. Przewidujemy m.in. rosnącą sprzedaż za pośrednictwem serwisów marketplace, co bezpośrednio przełoży się na rosnące zainteresowanie najemców usługą fulfilment.

Dla kogo fulfilment

Fulfilment to usługa polegająca na zorganizowaniu całego lub części procesu realizacji zamówienia, zaczynając od spakowania, poprzez wysyłkę, aż po dostarczenie go klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla mniejszych sklepów, które nie mają rozwiniętej infrastruktury logistycznej (czyli magazynów i obsługi zamówień). Firmy oferujące taki rodzaj usługi, są zdecydowanie bardziej wydajne w obsłudze procesu niż małe firmy e-commerce’owe, a z uwagi na skalę działania mają też lepszą pozycję w negocjacjach dotyczycących kosztów najmu czy dostaw. Firmy prowadzące obsługę fulfilmentową dla sklepów internetowych chcą lokować swoje magazyny w granicach miast lub w ich niedalekiej odległości. Wpływa to na szybkość dostawy i ułatwia dostęp do rynku pracowników.

Czynsze rosną

Czynsze w tego typu magazynach wahają się w przedziale 3,20-4,20 euro/mkw. (dane za październik 2022 roku). Rosnące zainteresowanie usługą fulfilment przekłada się na większe zapotrzebowanie na powierzchnię w magazynach spełniających odpowiednie kryteria. Firmy mogą jednak napotkać problemy związane z dostępnością takich obiektów. Przyczyną jest coraz mniejsza dostępność tanich gruntów przygotowanych pod takie inwestycje. Jednoczesne rosnące zainteresowanie ze strony najemców przy ograniczonej ofercie gruntów oraz wzrost stóp procentowych, który ma odzwierciedlenie we wzroście kosztów finansowania, będą miały bezpośrednie przełożenie na podnoszenie stawek czynszów.

Kategorie