EN

Mieszkaniówka dojrzeje, handel ucierpi

Trendy strukturalne, w tym praca zdalna, zmieniają sposób wykorzystania i charakterystykę istniejących zasobów biurowych, zwiększając tym samym ryzyko sektora, a w szczególności bezpieczeństwa przychodów. W obliczu niedoboru odpowiedniego typu powierzchni oraz zbyt wysokich cen nielicznych dostępnych biur typu core, pojawia się możliwość inwestowania w dobrze zlokalizowane budynki klasy B i tworzenia zasobów biurowych na miarę przyszłych, elastycznych potrzeb najemców. Mogą one generować wzrost czynszów kompensujący wyższe koszty operacyjne. Podejście to wymaga jednak gruntownej analizy, a nieruchomości muszą spełniać rygorystyczne standardy ESG i efektywności energetycznej – pomoże to uzasadnić wysokość czynszu i pozwoli uniknąć szybkiego starzenia się budynku z powodu nieodpowiednich technologii czy braku rozwiązań z zakresu ESG.

Branża nieruchomości logistycznych i produkcyjnych to jeden z kluczowych sektorów o mocnych fundamentach, korzystający na silnym popycie najemców na wysokiej jakości budynki produkcyjne i logistyczne, zlokalizowane w obszarach miejskich, w bliskości konsumenta końcowego. Niedobory powierzchni o odpowiedniej jakości i lokalizacji są potęgowane przez intensywną konkurencję ze strony np. budownictwa mieszkaniowego. Strukturalna nierównowaga podaży i popytu będzie sprzyjać budowaniu odporności rynku. W połączeniu z potencjałem wzrostu wartości aktywów, powinno to dobrze niwelować pojawiające się cyklicznie ryzyka. Sektor dystrybucji i logistyki dowiódł swojej odporności w szczytowym momencie pandemii. Znakomicie wywiązał się ze swoich zadań w zakresie dostaw. Spodziewamy się, że będzie nadal osiągać dobre wyniki pomimo obecnych trudnych warunków gospodarczych. Logistyka miejska i lekkiej produkcji najbardziej skorzysta na makro-trendach, dołączając do sektorów o stabilnych, odpornych przychodach z czynszów, jak budownictwo mieszkaniowe, logistyka wielkopowierzchniowa i handel spożywczy.

Jeśli chodzi o nieruchomości handlowe i usługowe, Inwestorzy nie mogą iść na kompromis w kwestii lokalizacji i dostępności dla konsumentów, za to powinni starannie oceniać zdolność najemców do regulowania czynszów. Kryzys kosztów utrzymania i rosnąca inflacja na wielu rynkach to sygnał, że konsumenci ograniczą zakupy uznaniowe, skupiając się na towarach pierwszej potrzeby. Popyt na artykuły pierwszej potrzeby utrzyma się, a zapotrzebowanie na dobra luksusowe prawdopodobnie spadnie. Dlatego parki handlowe z usługami pierwszej potrzeby, w szczególności supermarkety i parki handlowe z wiodącym udziałem najemców spożywczych, wykazały się odpornością podczas pandemii i nadal są względnie bezpieczną inwestycją.

Sektor living w tym cyklu dojrzeje i zyska na popularności wśród inwestorów doceniających długofalowe i stabilne dochody nieskorelowane z sektorami komercyjnymi. W naszej ocenie, szczególnie interesujący jest segment budownictwa wielorodzinnego, któremu sprzyjają czynniki demograficzne, trendy społeczne oraz nierównowaga podaży i popytu. Co prawda, krótkoterminowe perspektywy są mniej korzystne, a ceny prawdopodobnie będą dalej spadać, ale z drugiej strony ułatwia to inwestorom wejście do sektora o silnych, długofalowych fundamentach. W 2023 roku przewagę zyskają inwestorzy kapitałowi (equity), ponieważ warunki finansowania bankowego prawdopodobnie ulegną zaostrzeniu. Mieszkania z segmentu popularnego cechują się zbyt niską podażą i stałym popytem. Wymaga to pilnych inwestycji ze strony sektora publicznego i prywatnego. Rok 2023 może przynieść zwiększenie inwestycji w tym segmencie w celu udostępnienia większej liczby mieszkań o wyższej jakości jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców i inwestorów. Europejskie zasoby mieszkaniowe są generalnie przestarzałe, nieefektywne energetycznie, o nieodpowiednim metrażu i w mało dogodnych lokalizacjach. Tworzy to okazje inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub finansowaniu odpowiednich projektów mieszkaniowych, dostępnych dla osób o przeciętnych dochodach i w miejscach, w których chcą one mieszkać.

Uważamy ponadto, że w sektorze finansowania zabezpieczonego nieruchomościami, w krótkim horyzoncie czasowym finansowanie przez tradycyjne banki zostanie ograniczone, ponieważ będą one skoncentrowane na analizie ryzyka kredytowego istniejących portfeli. Tworzy to lukę i perspektywę zysków dla kredytodawców oferujących alternatywne źródła finansowania.

Ostatnie komentarze

Bezpieczny kredyt zadziała w mniejszych miastach

Bezpieczny kredyt zadziała w mniejszych miastach

schedule 29 marca 2023

Bezpieczny Kredyt 2% zelektryzował rynek mieszkaniowy już na etapie wstępnych zapowiedzi. Pierwsze informacje o programie pojawiły się, kiedy przeciętne oprocentowanie nowych i ref ...

Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego
CBRE

Polska się trzyma i nie ryzykuje

Polska się trzyma i nie ryzykuje

schedule 24 marca 2023

W marcu odbyło się w Cannes jedno z najważniejszych wydarzeń rynku nieruchomości – MIPIM. Co roku uczestnicy spotykają się we Francji, aby przez kilka dni prowadzić rozmowy, ...

Marcin Purgal, senior director, investment
Avison Young

5 trendów, które będą wpływać na nieruchomości handlowe w 2023 roku

5 trendów, które będą wpływać na nieruchomości handlowe w 2023 roku

schedule 13 marca 2023

Co czeka nieruchomości handlowe w 2023 roku? Czy obecna sytuacja ekonomiczna będzie wpływać na to, w jaki sposób kupujemy, co zmieni dalszy rozwój technologii cyfrowych i wzrost si ...

Agnieszka Tomczak-Tuzińska, marketing director
Apsys Polska

Znaczenie ESG w magazynach

Znaczenie ESG w magazynach

schedule 08 marca 2023

Sektor budownictwa jest odpowiedzialny za około 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Obejmuje to zarówno materiały budowalne, z których powstają budynki, jak również dzia ...

Michał Kozdrój, head of Industrial Agency
Knight Frank

Branża fitness z coraz większym wpływem na footfall galerii handlowych

Branża fitness z coraz większym wpływem na footfall galerii handlowych

schedule 07 marca 2023

W klubach fitness obserwujemy najwyższy wzrost frekwencji od 10 lat. To pozytywna tendencja, która pokazuje, że zbliżamy się coraz mocniej do trendów zachodnich. Kluby fitness zlok ...

Tomasz Groń, dyrektor zarządzający BSOF
Benefit Systems

Dlaczego giganci wybierają Polskę?

Dlaczego giganci wybierają Polskę?

schedule 02 marca 2023

Kilka dni temu Volvo ujawniło plany otwarcia w Krakowie Tech Hubu, w którym rozwijane będą kompletne i kluczowe funkcje nowych, w pełni elektrycznych samochodów. Z kolei w styczniu ...

Marta Machus-Burek, senior partnerka, wiceprezeska zarządu/ Sebastian Bedekier, partner, dyrektor regionalny w Poznaniu,
Colliers

Czy dark stores zobaczą światełko w tunelu?

Czy dark stores zobaczą światełko w tunelu?

schedule 27 lutego 2023

Po ostatnich latach rozkwitu, nad rynkiem dark store’ów zebrały się ciemne chmury – najpierw w Amsterdamie, a teraz w Barcelonie władze wprowadziły zakaz lokowania ich ...

Krzysztof Wyrzykowski, senior associate w dziale powierzchni handlowych
Colliers

Rynek wtórny jest lepszym barometrem

Rynek wtórny jest lepszym barometrem

schedule 16 lutego 2023

Jak wynika z najnowszych danych NBP. mieszkania w największych miastach trzeba płacić o 9,5 proc. więcej niż przed rokiem. Pocieszeniem może być fakt, że dynamika ta od dwóch kwart ...

Bartosz Turek, Oskar Sękowski,
HRE Investments

Inwestycje z wyburzeniami w tle

Inwestycje z wyburzeniami w tle

schedule 15 lutego 2023

Inwestorzy poszukują projektów, które mogą zapewnić dobry zysk. Czy w najbliższym czasie będziemy obserwować wysyp inwestycji opartych na zmianie funkcji istniejących nieruchomości ...

Piotr Szymoński, director
Walter Herz

Biznes daje nadzieję hotelarzom

Biznes daje nadzieję hotelarzom

schedule 14 lutego 2023

Branża hotelowa może zaliczyć poprzedni rok do udanych. W pierwszych sześciu miesiącach roku na skutek wojny w Ukrainie pokoje były zapełnione, czego nikt się nie spodziewał. Wakac ...

Grzegorz Kaleta, szef działu zarządzania nieruchomościami hotelowymi
CBRE

Magazyny się adaptują

Magazyny się adaptują

schedule 13 lutego 2023

W 2021 roku pod względem zrealizowanego wolumenu sektor magazynowy zdecydowanie dominował na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wartość transakcji – około 3,2 mld eur ...

Bartłomiej Krzyżak, senior director, investment
Avison Young

PRS w najlepszej formie

PRS w najlepszej formie

schedule 10 lutego 2023

Polski rynek PRS, czyli najmu instytucjonalnego mieszkań, nigdy nie miał się lepiej. Popyt ze strony najemców jest wysoki i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało si ...

Marcin Jański, szef sektora inwestycji alternatywnych
CBRE

Kategorie