EN

Co w e-commerce piszczy

W najnowszym raporcie „Europe’s Last Mile. European Logistics Report 2022”, analitycy wymieniają najważniejsze wnioski wynikających z analizy europejskiego rynku, które wytyczą trendy na najbliższe lata. Wraz z rosnącą populacją w miastach i wzrostem sprzedaży detalicznej online, będziemy obserwować znaczący rozwój logistyki ostatniej mili. Polska wraz z Hiszpanią zostały sklasyfikowane jako najszybciej rozwijające się gospodarki, co ma przełożyć się na wzrost sprzedaży detalicznej online. Warszawa zajęła tym samym szóste miejsce wśród 800 europejskich miast pod kątem przewidywanego wzrostu sprzedaży online w ciągu najbliższych pięciu lat.

Na podstawie analizy działalności operatorów w segmencie logistyki ostatniej mili w Wielkiej Brytanii i w Europie kontynentalnej (gdzie głównie wykorzystywany jest model hub & spoke w dystrybucji), 20-25 proc. całkowitej powierzchni magazynowej znajdowało się w obiektach dedykowanych do obsługi dostaw na odcinku ostatniej mili. Ocenia się też, że na każdy wydany miliard euro w segmencie detalicznej sprzedaży online będzie potrzebne 24 tys. mkw. miejskiej powierzchni magazynowej. Na siedmiu największych rynkach
e-commerce Europy kontynentalnej – we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii, w Szwecji i w Polsce – wartość sprzedaży detalicznej online wyniosła w roku 2021 około 293 mld euro.

Wraz z jej przewidywanym wzrostem na poziomie 48 proc. do 2026 roku można oszacować, że w wymienionych krajach rynek do tego czasu będzie potrzebował dodatkowo 3,5 mln mkw. powierzchni ostatniej mili do obsługi handlu online. W Polsce może to być 536 tys. mkw. Na siedmiu największych rynkach sprzedaży e-commerce w kontynentalnej Europie (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwecja i Polska) wskaźnik penetracji online określający jaki procent populacji korzysta z zakupów online wynosi obecnie 15,6 proc. Szacujemy, że do 2026 wzrośnie do poziomu 19,3 proc. Największe zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną ostatniej mili spodziewane jest w Niemczech. Przyrost populacji wraz z rosnącą sprzedażą e-commerce spowoduje wzrost zapotrzebowania na 1,37 mln mkw. w ciągu najbliższych pięciu lat.

Paryż znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu najlepszych lokalizacji w Europie kontynentalnej z uwagi na wysoki poziom wydatków na zakupy online oraz duże zagęszczenie ludności (i tym samym najwyższy poziom wydatków na zakupy online na mkw.). Berlin, z dużą gęstością zaludnienia i potencjałem demograficznym, znalazł się na drugim miejscu. Z siedmiu krajów, które uwzględniono w analizie, Polska i Hiszpania mają być najszybciej rozwijającymi się gospodarkami w ciągu następnych pięciu lat. Doprowadzi to do wzrostu poziomu wydatków konsumpcyjnych i wzrostu sprzedaży detalicznej. To bezpośrednio przełoży się na większe zapotrzebowanie na logistykę miejską. Do 2026 roku w Polsce może być zapotrzebowanie na 536 tys. mkw. a w Hiszpanii na 378 tys. mkw.

Polska ma szóstą co do wielkości populację w Europie i chociaż obecnie rynek e-commerce jest relatywnie mały, to przewidywany wzrost gospodarczy, prognozy dla sprzedaży detalicznej i internetowej wskazują, że wskaźnik penetracji sprzedaży online będzie szybko rósł. Sześć niemieckich miast znajduje się w czołówce 10 rynków z najszybciej rozwijającym się sektorem e-commerce (Berlin, Monachium, Hamburg, Kolonia, Frankfurt, Stuttgart). Wpływ na to ma rosnący procent populacji korzystającej z zakupów online, wielkość rynków i wysoki poziom wydatków w segmencie sprzedaży detalicznej.

Kategorie