EN

Mixed-use wymaga świeżego spojrzenia

Wiemy już z całą pewnością, że projekty typu mixed-use różnią się od innych obiektów handlowych czy biurowych i wymagają nowego podejścia już od samego początku podejmowania inwestycji. Ich główną cechą jest połączenie wielu funkcji, a więc i grup docelowych, co rodzi konieczność rozpoznania poszczególnych grup, a także dostosowania do potrzeb każdej z nich. Przestrzeń w budynkach mixed-use powinna być szyta na miarę ich docelowych użytkowników i najemców oraz dostosowana do ich potrzeb, nie odwrotnie. Mowa tu nie tylko o oczywistym dla każdego obiektu wcześniejszym przygotowaniu technicznym projektu, ale również o takich szczegółach jak np. odpowiedni metraż, dostęp do światła dziennego lub możliwość stworzenia części ogrodowej, która jest bardzo istotna w przypadku lokali gastronomicznych. Aspekty te mogą być decydujące, dlatego powinny zostać określone już na etapie planowania przestrzeni. W tym celu ważne są konsultacje przedprojektowe z działami najmu. Z naszych obserwacji w pracy przy projektach wielofunkcyjnych wynika jasno, że odpowiednio wcześnie obrana wizja i czytelna strategia marketingowa otwierają większe możliwości na pozyskiwanie odpowiednich najemców.

Wizja to jedno, ale przy projektach mixed-use konieczne jest również wejście na wyższy poziom koordynacji oraz komunikacji. Projekty te będące często na etapie developmentu skupiają różne grupy interesariuszy – inwestora, zespół assetowy, wykonawcę generalnego, zewnętrznych doradców itp. Aby usprawnić działanie całej machiny i ułatwić pracę na każdym możliwym poziomie, szczególną rolę odgrywa płynny, skuteczny system komunikacji. Nie należy zapominać również o stałym podtrzymywaniu kontaktu z najemcami na etapie zapytań, gdyż nierzadko procesują oni kilka lokalizacji na raz.

Z wyjątkiem znanych sieciowych food operatorów czy drogerii, w kompleksach wielofunkcyjnych na próżno szukać sieciowych najemców. Zdecydowaną większość stanowią lokalni przedsiębiorcy, najczęściej posiadający jedną lub dwie lokalizacje, a lokale gastronomiczne koncentrują się głównie na unikalnych streetowych konceptach. Rozwój i popularność nieruchomości mixed-use jest niewątpliwie pokłosiem zmian socjologicznych czy ekonomicznych. Nieustanne obserwowanie trendów i stale kształtującej się rzeczywistości jest nieodzowne w efektywnym budowaniu oraz zarządzaniu obiektami wielofunkcyjnymi. Doskonałym przykładem tendencji, która kreuje nowe potrzeby, jest praca hybrydowa. Zmienne obłożenie pracowników w budynkach biurowych oznacza dla dostępnych tam lokali komercyjnych konieczność otwarcia się na klientów z zewnątrz. Ważne jest wyjście dalej, patrzenie nie tylko przez pryzmat najemców biurowych czy mieszkaniowych, ale oferowanie kompleksowych usług i udogodnień dla lokalnych społeczności. W zasięgu jednego krótkiego spaceru chcemy mieć dostępne pod ręką wszystkie potrzebne usługi, np. piekarnię, fryzjera, opiekę zdrowotną, ofertę gastronomiczną, modową, a także miejsce pracy wraz ze strefą rekreacyjną. Biorąc pod uwagę te potrzeby, budynki mogą obsługiwać mocno zróżnicowaną grupę klientów. Projekty wielofunkcyjne, oferując szereg usług i udogodnień oraz mając spójną strategię, mogą odnosić sukcesy. Z pewnością fascynującym będzie obserwowanie rozwoju tego rynku w nadchodzących latach.

Kategorie