EN

Marcin Idzik

IDS-Bud

Polska
Marcin Idzik

Rada Nadzorcza IDS-Bud podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska prezesa zarządu Marcinowi Idzikowi. Będzie on łączył obowiązki z funkcją prezesa zarządu spółki technologiczno-inżynieryjnej DIM Construction.

Marcin Idzik jest menedżerem z doświadczeniem w branży budowlanej, energetycznej i obronnej, a także w administracji publicznej. Z grupą IDS-Bud związany jest od 2018 roku, początkowo na stanowisku dyrektora ds. eksportu, a następnie jako prezes DIM Construction – spółki technologiczno-inżynieryjnej, realizującej specjalistyczne prace budowlane w oparciu o własne zasoby sprzętowe i osobowe. Od listopada 2020 roku łączy funkcję prezesa IDS-Bud z obowiązkami prezesa DIM Construction oraz DIM Serwis.

Kategorie