EN

Joanna Ławniczak

Okam Capital

Polska
Joanna Ławniczak

Do zespołu Okam dołączyła Joanna Ławniczak, menadżer w branży nieruchomości i budownictwa. Będzie pełniła funkcję CFO dla spółek w grupie Okam.

Posiada doświadczenie na samodzielnych stanowiskach w obszarze finansów i audytu. Realizowała zadania z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej. Zarządzała przepływami środków pieniężnych i odpowiadała za kontrolę kosztów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W Okam Joanna Ławniczak będzie nadzorowała pracę działu finansowego. Do jej kompetencji będzie należała także koordynacja współpracy z bankami.

Kategorie