EN

Liczą się kompetencje

Nagrody Eurobuild Awards
Piotr Przyżycki, młodszy zarządca nieruchomości w dziale zarządzania nieruchomościami Cushman & Wakefield został wybrany przez najemców Katowice Business Point najlepszym menedżerem obiektu biurowego w Polsce. Otrzymał najwyższą ocenę spośród menedżerów wszystkich 55 badanych obiektów

Czym w obecnych warunkach rynkowych powinien charakteryzować się dobry menedżer biurowca? Jakie cechy powinien posiadać?
Menedżer obiektu powinien charakteryzować się dużą elastycznością i otwartością w podejściu do wielu tematów, jakie spotyka w swojej pracy. Rynek nieruchomości jest dynamiczny i należy dbać o ciągłe samodoskonalenie oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Dobry zarządca musi zatem stale podnosić swoje kompetencje poprzez uczestniczenie m.in. w profesjonalnych kursach i szkoleniach. Bardzo pomocna jest także prasa branżowa, która dostarcza najnowszych informacji w zakresie nieruchomości. Zarządca powinien orientować się w zagadnieniach prawnych, księgowych i technicznych. Nawet jeśli nie zajmuje się tymi sprawami osobiście i ma oddelegowanych specjalistów, powinien mieć podstawową wiedzę w tych dziedzinach. Praca zarządcy polega na efektywnym reagowaniu na wszystkie zgłoszenia najemców i właściciela budynku.

Co dla Pana jest najważniejsze w pracy menedżera biurowca?
W mojej pracy najważniejsza jest efektywna i płynna komunikacja. Zarówno z najemcami, jak i poszczególnymi dostawcami usług. Dobre i długofalowe relacje pozwalają skutecznie zarządzać nieruchomością nawet w sytuacjach problemowych. Mimo różnych form komunikacji, istotne jest budowanie bezpośrednich relacji. W moim przypadku miałem ten komfort, że do budynku, którym obecnie zarządzam, najemcy wprowadzali się stopniowo. Nasza współpraca dobrze się układała już na etapie odbioru technicznego lokali.

Z jakimi problemami musi się zmierzyć menedżer biurowca?
Do kluczowych zadań zarządcy należy dbanie o poprawne działanie wszystkich najważniejszych systemów technicznych w budynku i niedopuszczanie do powstania awarii. Jednak w przypadku, kiedy mają one miejsce, menedżer musi być przygotowany do sprawnego zareagowania na taką sytuację – niezależnie, czy zdarzy się to w czasie, kiedy większość pracowników jest na terenie obiektu, czy np. w środku nocy w trakcie weekendu. Menedżer biurowca musi pogodzić oczekiwania wynajmującego i najemców. Do spornych kwestii w przypadku wielu budynków zaliczyć można chęć zagospodarowania powierzchni wspólnych przez najemców, np. w celach marketingowych. Zarządca musi zadbać o utrzymanie spójnego wystroju tych miejsc. Z tego względu do jego obowiązków zalicza się również nadzór nad pracami aranżacyjnymi nowych powierzchni. Do codziennych spraw należy także koordynacja dostaw do poszczególnych biur i ich sprawna organizacja.

Co w pracy menedżera obiektu biurowego przynosi największą satysfakcję?
Jest to zadowolenie najemców zarówno z warunków finansowych (niższe opłaty w związku z prowadzonymi działaniami obniżającymi koszty obsługi budynku, np. zużycia mediów), jak i z przyjaznego środowiska pracy.

Jak się czuje najlepszy zdaniem najemców menedżer biurowca w Polsce?
Jest to szczególna nagroda, gdyż w sposób bezpośredni wyraża uznanie dla pracy zarządcy. Wyróżnienie jest jednak zasługą całego zespołu Cushman & Wakefield, który pracuje przy projekcie Katowice Business Point.

Kategorie